Новини свързани с банатските българи

Отиде си от този свят Петър Василчин

Петър Василчин

На 24 декември 2011 г. почина Петър Василчин - банатски българин от Иваново (Сърбия), който отдаде целия си живот за българската кауза. Въпреки трудностите, въпреки заплахите, въпреки гоненията, остана българин до края.

Погребението бе на 26 декември от 13 ч. в католическите гробища в Панчево. Покой на душата му!

..................................

Коварна болест сякаш за мигове покоси Петър Василчин - скъпия ни, незабравим Перо.  Имах професионалната сполука да работя  16 години с Перо - станахме като роднини.  Перо бе от онези хора, които запълват пространството около себе си и с присъствието си не оставят никого равнодушен.  Кипящ от енергия и оптимизъм буквално до последния си ден, мислише, вярваше и имаше готовност да гори за справедливата кауза на българите-павликяни в Иваново и южнобанатските българи.

Дарение от далечна Австралия

От няколко месеца обезсърчението полека се прокрадваше в мислите ни относно събирането на дарения за издаването на третия том от поредицата "Родовата памет на банатските българи". Толкова, че дори не проверявахме банковата сметка. Затова изненадата ни бе огромна, когато с едномесечно закъснение забелязахме, че нашият приятел от Австралия отново се е сетил за банатските българи в България.

Йоан Калапиш (или както е по-известен в Банат - Ян Негьва), който дарява по 1 000 долара за всяко от изданията на поредицата, и тази есен даде своята съществена подкрепа за инициативата ни да съберем историите на родовете.
 

Dustojnu spumenuvanji za gulemija sin na banatsćite balgare Prof.dr. Karol Telbizov (1915-1994)

 Телбизов 1

 

На 25 септември в Стар Бешенов бе открит бюст-паметник на Карол Телбизов - човекът, на когото банатските българи дължат голяма част от твоята известност. Инициативата е на Културната фондация "PG 33". Представяме и част от докладите на конференцията, състояла се след церемонията по откриването.
 
Повече снимки ще намерите тук. 
 
Bišnuvenete pu inicijativata, i prez truda na kulturnata fundacija ,,PG 33” , sa imali prelegata da zamati del na 25 sept 2011 g. na idin izvanredin praznić, idinstven u celata dalgjugudisna istorija pu teze mesta: udkrivanjetu na busta na pručutija banatčenin prof. dr. Karol Telbizov i simpozium ,,Prof. Karol Telbizov, predstavitelna ličnus za kulturata na banatsćite balgare palćene”.

Фотографска изложба обедини банатската общност

Изложбата „Моят поглед към традицията”, показана на 5 септември в една от залите на Народно читалище „Съединение-1923” – с.Бърдарски геран, показва различния и уникален свят на банатската българска общност с нейните делници и празници. Втората част ще се състои по време на Фестивала Фършанги на 18 и 19 февруари 2012 г.

Изложбата се осъществи по проекта “Работилница „От „Имало едно време” до Network”, по програма „Живо наследство” на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, с финансовата помощ на Фондация „Америка за България”.

В първото й издание участваха фотоси на Александър Живков, Мария Пенкова, Петя Бобойчева, Златка Генова, Валери Лазаров и Светлана Караджова.

Представители на банатските българи на семинар в Унгария

  Унгария

 От 1 до 6 август Весела Пелова, историк, и студентката Мария-Тереза Цветанова от Дружеството на банатските българи в България взеха участие в католически семинар. За темите на семинара и важните проблеми, които обсъждани разказва участниците в събитието. Обменили опит с нови приятели от седем държави в Европа, те ще подпомогнат развитието на общността ни с познанията и идеите, които бяха породени.
 
Проблемите в постсоциалистическите страни по отношение на селото и селското стопанство 20 години след промените в Централна и Източна Европа бяха в центъра на на международния семинар “Etwas Gutes am Ende der Welt”, който се проведе в Унгария, в началото на месец август. Деформациите в икономическото развитие в следствие от индустриализацията в рамките на СИВ, с оглед интересите на бившия социалистически лагер, а не на индивидуалните особености и потребности на отделните страни и пагубното й отражение върху селскостопанските региони, са еднакви в отделните страни от бившия социалистически лагер, но са изразени в различна степен.

Даренията за третия том на "Родовата памет" не спират

Макар и с по-бавни темпове, даренията за третия том на поредицата "Родовата памет на банатските българи" продължават да се трупат. През юли и началото на август постъпиха следните суми:

Дарение от група банатски българи от Враца - 20 лв.

Дарение от Ана Стефанова Първанова от София, родена в Бърдарски геран - 50 лв.

Дарение от Симеон Русинов от Плевен, роден в Асеново - 50 лв.

Към момента в сметката на Дружеството има 772, 44 лв.