„Фамис” е сдружение с нестопанска цел. За постигането на своята мисия сдружението е в постоянен процес на набиране на спонсори. Всичко, което сме правили до момента, е със собствени средства, средства от дарители и средства, спечелени по различни програми. За да продължаваме с нашата активна дейност и за популяризирането на инициативите ни се нуждаем и от финансова помощ.

Продължаваме с набирането на спонсори, но вече имаме и банкова сметка за дарение. Всичко, което събираме като средства, се описва подробно и всичко, което получаваме, се разходва за постигане на нашата цел.

И най-малката сума има своята голяма стойност за нас. 

Банковата сметка на Дружеството на банатските българи в България - Фалмис.
Сметката е в лева и е в Юробанк България АД, по известна като PostBank

BIC - BPBIBGSF

IBAN - BG44BPBI794010FALMIS02

Кампания за набиране на средства през GoFundMe : https://www.gofundme.com/f/help-falmis-preserve-our-heritage-and-culture