Председател

Светлана Караджова

Светлана Караджова

Родена на 18.09.1973 г.
Завършва Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий” през 1996 г., специалност „Българска филология”
Главен редактор на бюлетина за банатските българи "ФАЛМИС-Uvec falim!", издаван в Бърдарски геран от 1998 г. до 2003 г. От 2004 г. до 2007 г. - редактор в католическия вестник АБАГАР. От края на май 2007 г. - председател на "Дружеството на банатските българи в България". От 1 януари 2008 г. до 5 декември 2010 г. - главен експерт "Връзки с обществеността" към община Бяла Слатина.
От 10 ноември 2011 г. до 1 ноември 2015 г. е кмет на село Бърдарски геран.

Заместник-председател

Александър Живков

Александър Живков

Роден май 1984г. в гр. Ботевград
Висше образование: Информационни технологии, харесва трудните задачи и се
занимава с програмиране в Интернет, системна компютърна поддръжка.
През 2007г. създава и до момента поддръжа сайта на дружеството falmis.org. Работи и по всички останали онлайн проекти свързани с общността на банатските българи.
Понастоящем живее и работи в София. Женен с три деца.

Секретар

Тереза Чуканова

Тереза Чуканова

Родена на 18 октомври 1979 г.
Завършва Икономика на търговията в УНСС през 2006 г.
Живее в София и работи в сферата на финансите.

Управителни органи

Наталия Братанова

Наталия Братанова

Родена на 15.07.1980 г. в гр. Враца.
Завършва Академия за музикално и танцово изкуство "Проф. Асен Диамандиев" гр. Пловдив,
специалност цигулка и пеене и магистратура по „Музикална педагогика ”.
Понастоящем живее и работи в София. Омъжена с две деца.

Александър Антонов Лавров

Александър Антонов Лавров

Роден в с. Асеново общ. Никопол на 28.06.1945 г. Потомък на банатски български родове-преселници от с. Винга Румъния.
Средно образование: Техникум по механотехника „Цанко Станчев” Плевен 1959-1964г.
Висше образование: ВА „Г.С Раковски” София-технически профил-1964-1969 г.
Професионална военна служба: в АРЗ „Вола” (ВРЗ „Терем”) Враца 1969-1999 г.
Последно воинско звание: полковник инженер
Последна заемана длъжност: главен инженер на завода.
Пенсионер от 1999 г.
Местожителство: гр. Враца
Семейно положение: женен с две деца и трима внуци.
Активно участие в организирания живот на ДБББ: от 2010 г.

Дейности в полза на Общността на банатските българи:
  • авторство на публикации: две родови истории за поредицата „Родовата памет на банатските българи”, повече от 22 исторически статии, малки изследвания, репортажи и друга публицистика в сайта „Falmis.org” и фейсбук групата „Банатски българи”, периодичните издания в-к „Nasa Glas”, сп. „Literaturna Miselj”, сп.„Генеалогия”, в-к „Сега”, статии в „Wikipedia” и др. с тематика за банатските българи и тяхната предистория;
  • редактиране на материали за сайта „Falmis.org” и фейсбук групата „Банатски българи”;
  • участие в мероприятия в София, Чипровци, Винга, Асеново, Бърдарски геран;
  • сътрудничество в проекти на автори от Винга и Стар Бешенов;
  • малки дарения по проекти на ДБББ и читалището на с. Асеново.