Книги

Kulturin Centar „Karol Telbizov”

Kulturin Centar 'Karol Telbizov'

Gutvarska Kniga

Gutvarska Kniga

5 години ансамбъл Фалмис

5 години ансамбъл Фалмис

Списъкът на избавлението

LEBANOV Poeziji

LEBANOV Poeziji

LEBANOV Poeziji

Михаил Шипков - архивен фонд

НБКМ - колекции - БИА - Обзори - т. 9.

KASA GUDIŠNA ISTORIJA NA STÁR BIŠNOV

KASA GUDIŠNA ISTORIJA NA STÁR BIŠNOV

GRADÉNJITU NA ČARKVATA

GRADÉNJITU NA ČARKVATA

BANÁTSKA BALGARSKA LIRIKA

ZLÁTNI STIHOVE

Банатските българи - преди и сега

Банатските Българи - преди и сега

История на Бърдарски геран (немски)

Исторя на Бърдарски геран (немски)

История на село Гостиля

История на село Гостиля

Пътевотидел за село Гостиля (1904)

Пътевотидел на Оряховска окололия (1904) глава 14 - село Гостиля

Народни Песни на Банатските Българи

Народни Песни на Банатските Българи

Антон Лебанов - Избрана Поезия

 Anton Lebanov

200 години у Баната

200 gudini u Banata

Нашата История 3

Нашата История - Първо Българско Царство

Nashta Iztoria - Parvotu balgarsku carstvu

Нашата История 4

Нашата История - падението на първото Българско Царство

Nashta Iztoria - Padenjetu na Parvotu balgarsku carstvu

Нашата История 5

Нашата История - Второто Българско Царство

Nashta Iztoria - Drugotu balgarsku carstvu

Отец Паисий

Отец Паисий - апостол на българската нация

Otec Paisij - apostol na balgarskata nacia

Учебник по История

Margareta Ivancov, Istorijata i tradicijite na balgarskotu malcinstvu ud Rumanija – ucebnic

Маргарета Иванчов, Историята и традициите на българското малцинство в Румъния - Учебник

Изторията и традициите на българското малцинство в румъния

Duha na Balgarina

Zmej Gorjanin - Duha na Balgarina

Кратка История на Банатските Българи

Кратка История на Банатските Българи

За Българите

Dr. Vasken Kantardziev, Za balgarete

Za Balgarete

 

Евангелието на Свети Тома

Евангелието на Св. Тома

 

Молитвена Книга

Mulitvenu Knigce

 

 

Svetotu Pismo

 Книга първа 

SvetotuPismu

Svetotu Pismo

 Книга втора

SvetotuPismu

Skulska Biblija

Franc Kristofcsak, Timisvar, 1936 g.

Skulska Biblija

Reda na Svetata Liturgija

Star Bisnov (trukvanu)

Reda na Svetata Liturgija

Rimsci-katolicansci katekizmus

Franc Kristofcsak, Timisvar, 1926 g.

 Rimsci-katolicansci katekizmus

Bisnuvenete i tejnata carkva

Bisnuvenete i tejnata carkva

 

Biblija i katacizmus za dicata

Biblija i katacizmus za dicata
Jan Vasilcin, Timisvar, 1991 g.

 

Кратка История на Бърдарски геран

 Кратка История на Бърдарски геран от 1937г.

Кратка История 1стр.