Родовата памет на банатските българи

„Къде ли е?“ – питаме се и мигом се сепваме, уплашени от тревогата на празнотата. Забавяме стъпките си, озъртаме се и с горчивина въздишаме, неразпознали в малкото останали знаци богатството на отминалия живот. Късчета минало опитваме да събираме с поредицата „Родовата памет на банатските българи“, която от 2009 г. до днес успя да натрупа три книги. Ентусиасти, мечтатели, малко „луди“ в творческата си упоритост са всички, които през годините се нагърбиха с нелеката задача да дълбаят в забравата, да отмятат пластовете и да връщат към живот спомени, имена, събития.

 

Всяка една от книжките отваря своя страница, оставя своя отпечатък, пази скътаното в нея:

Успяваме да издаваме тези чудесни томчета благодарение на щедростта на дарителите. Тези, които отделят от своето, които инвестират средствата си в нещо нематериално - помагат да вградим заедно в общата ни памет камъните на отминалото. Защото времето е относително. Чрез книгите в единия миг на сегашното се побират избледнелите до границата на изчезването образи на прабаби и прадядовци; изминатите от тях пътища, пресичащи Дунава в двете посоки от юг на север и обратно; къщите оставени там и градени тук, които сега все по-трудно откриваме в гъсталака на изоставянето; рояците деца, тичащи в праха на селските улици, жените и мъжете, чинно седнали в църквата или усилно превели гръб на нивата; болките, любовите, сълзите, радостта и носталгията по онзи дом отвъд.

В книгите остава записаното, но по-ценно е онова, което остава в сърцата и душите на всеки, които е вложил времето и силите си, за да напише историята на своя род. Онова, което с надежда ще предадем на идващите след нас, разгръщащи страниците в търсене на своите корени.

Една година след представянето на третия том от поредицата, огънчето на идеята не спира да гори. Колко много истории останаха неразказани. Колко родови спомени чакат да бъдат събудени от ръцете, ровещи кутията със старите снимки; от очите, търсещи сред графите на църковните регистри; от стъпките, огласили изоставените стаи на самотните къщи.

Заради все още непотърсилите пътя назад сърца на днешните млади хора продължаваме с инициативата да събираме и издаваме „Родовата памет на банатските българи“. За да остане, за да се чете от тези, които дори и малцина, след време ще търсят частици ценност в миналото. Ценност, на която да се опрат в объркания свят, на която да градят семействата си, към която да се връщат в старините си, дописвайки собствената си история.

В края на 2013 г. обявяваме началото на събиране на материали за четвъртия том на поредицата! До края на месец юни очакваме Вашите родови истории, за да можем през есента на 2014 г. да се срещнем отново очи в очи автори и читатели, за да обявим на света общата ни творба.

Ценността й ще се измерва в годините, когато няма да ни има. Вложете част от себе си в това дело – било с текст на родова история или с дарение за отпечатването на книгата, но щедростта, изразена с време, усилия, средства, ще е знак за присъединяването към една общност, която гради сега, в този момент, своето бъдеще, опряла се смело на добре познатото си минало.

За въпроси и всестранна методична помощ по темата търсете Светлана Караджова