Индекс на статията

1 Елиаде, М. Религиозна символика и остойностяване на страха. В:Панорама, № 3-4, 1991 г., с.22
2 Визират се някоя наскоро появили се статии на Цветана Бончева и Детелин Лучев, които изследват павликянската общност в България. Повече по темата в подготвяната за печат статия "Съвременни аспекти на идентичността при българите католици".
3 "Палкене" - така наричат себе си банатските българи, наименованието произлиза от "павликяни".
4 Каниц,Ф. Дунавска България и Балканът, С. 1995 г., том 2, с.56
5 В предговорът от книгата на Яко Ронков "Нашата история", писан в Тимишоара, 5 юни 1938 г. от името на "Банатски български гласник":
"В името на Бога започваме днес, на Дуввете, издаването на общата българска история за българския народ от Банат. В първата част бяха представени главните моменти от миналото на всички българи. Вторият брой нека покаже главните моменти от нашето минало."
6 Раковски,Г.С. Съчинения, т.3, с.88
7 По-подробен доказателствен материал в дипломната работа на Светлана Караджова "Фолклорната култура на банатските българи - преди и сега", ВТУ, 1996 г., с.64-79.
8 Примов, Б. Българското богомилство в историята на Европа. В:История и обществознание, 1980, №1, с.3
9 Примов,Б. Пак там. с.7
10 Волтер,Ф. Кандид или оптимизмът.с.210
11 Vasilcin,J. Star Bisnov nekupac i siga, В:Katulicanskci kalindar 1996 (Timisoara), с.113-114
12 ФАЛМИС бр.8, 1999 г., с.6-7
13 Последното по време активизиране е създаването на "ФАЛМИС-Uvec falim!" през 1998 г., който освен, че се нарича "бюлетин за банатските българи" преследва и по-глобални цели. Идеята да се разбутат пластовете и да се възобнови връзката с южните и северните павликяни проработва успешно и бюлетинът бързо успява да спечели привърженици. Контактите зачестяват и общността отново започва да се мисли като единна.
14 Рапорт на окръжния управител - Плевен до министъра на финансите за желанието на 60 български семейства от Банатско да се заселят в с.Мъртвица, Плевенско, В:Миграционни движения на българите(1878-1941), т.1, с.119
15 Миграционни движения на българите, т.1, с.172
16 По въпроса вж. Таконе,Ф.Евгений Босилков. Български епископ мъченик защитник на правата на Бога и човека. с.31-32; Истина-Veritas,№1,1998; Фалмис,№3, 1998, с.9-10; Нягулов,Б Банатските българи, с.319
17§ Кърчева,А. Българи в чужбина - чужденци в България. В:Фалмис,№6, 1998 г., с.11-12
18 Лозанова,Г. Категорията "чужд-свой" в народната култура. В:представата за "другия" на Балканите. с.270
19 Маринов,Д. Избрани съчинения,т.1, С.1980, с.218
20 Малерб, Мишель -Религии человечества. Москва-Санкт Петербург, 1997 г., с.415: "Католический брак - ето торжественное обязательство, взятое сопругами перед Богом, посвятит себя друг другу до конца жизнь. Ето так же окончательно, как посвящение в духовньй сан, и католическая чета, вступая в брак, делает вь бор особово пути к святости, столь же серьезного, как и вступление в орден. Супруги ставят свою любовь на службу Богу, что вь нуждает их принимат столько детей, сколько им дает Бог."
21 Милетич, Любомир -Из историята на българската католишка пропаганда в XVII в. В:Български преглед, 1893/1894, кн.11-12, с.158
22 Калоянов,А. Чуждите ни примамват такива, каквито им трябваме, но ни наказват такива, каквито сме. В:Родна реч, кн.7, 1998 г., с.6
23 Пак там.
24 Караджова, С. Фалмис - Uvec falim!, №1, 1998 г., с.2
25 Андерсън,Б. Въобразените общности. с.38
26 Бенямин, В. - цитиран по Андерсън,Б. с.38
27 Милетич Л. Изследвания за българите в Седмиградско и Банат. с.70
28 Пенева, В. Из спомените на една банашка снаха. В:Фалмис, 1998, №4, с.11
29 Теофилов, И. Защо се чувствам банатчанин. В:Фалмис, 1998, №4, с.10-11
30 Синейдетика -наука за комуникацията; понятието е въведено от проф.д-р Елит Николов в книгата му "Философия на комуникацията"(1988)
31 Деянов,П. Психоетносни характеристики на езокатолицизма. В:Проблеми на културата,1994, №2,3, с.92-98
32 Деянов, П. Психоетносни характеристики на езокатолицизма. с.97
33 Данните са от изследванията върху "Мирогледа на населението в Родопския край"(Институт по фолклор, арх.№178,1986) цитирани по Деянов, П. в посоч.съчин.
34 По-задълбочения анализ на тези и подобни неизнесени засега факти от езиковото битие на палкенете ще бъде даден в следващи етапи на работата по темата поради нуждата от стабилна мотивация.
35 Радев,С. Бейла Ерьоди и Адолф Щраус за българската народна култура. С.1990, с.37
36 Милетич,Л. Изследвания за българите в Седмиградско и Банат. с.494
37 Димитров,Б. Петър Богдан Бакшев, с.156
38 Личен архив - писмо на Карол Телбизов (Карчи) от 13.09.1999 г. Информаторът е роден в Стар Бешенов в края на 30-те години, преселил се в България с последната голяма вълна през 1943 г., сега живее в гр. Стара Загора.
 

Добавете коментарWarning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/falmisog/public_html/components/com_jcomments/tpl/default/tpl_form.php on line 210

Търсим Потомци

Родовата памет на банатските българи

Родовата памет на банатските българи Родовата памет на банатските българи

Разбери повече тук

Кулинарно

Традиционни банатски рецептиТрадиционни банатски рецепти

Виж тук рецептите на банатчаните