Банковата сметка на Дружеството на банатските българи в България.
Сметката е в лева и е в ProCredit Bank,

IBAN - BG90PRCB92301023444319