Председател

Светлана Караджова

Светлана Караджова

Родена на 18.09.1973 г.
Завършва Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий” през 1996 г., специалност „Българска филология”
Главен редактор на бюлетина за банатските българи "ФАЛМИС-Uvéć falim!", издаван в Бърдарски геран от 1998 г. до 2003 г. От 2004 г. до 2007 г. - редактор в католическия вестник АБАГАР. От края на май 2007 г. - председател на "Дружеството на банатските българи в България". От 1 януари 2008 г. до 5 декември 2010 г. - главен експерт "Връзки с обществеността" към община Бяла Слатина.
От 10 ноември 2011 г. до 1 ноември 2015 г. е кмет на село Бърдарски геран.

Заместник Председател

Александър Живков

Александър Живков

Роден май 1984г. в гр. Ботевград
Висше образование: Информационни технологии, харесва трудните задачи и се
занимава с програмиране в Интернет, системна компютърна поддръжка и видеонаблюдение.
През 2007г. създава и до момента поддръжа сайта на дружеството falmis.org. Работи и по всички останали онлайн проекти свързани с общността на банатските българи
Понастоящем живее и работи в София. Женен с едно дете.

Секретар

Маринела Георгиева Ангелова

Маринела Георгиева Ангелова

Родена на 02.03.1961 год. в с.Асеново, Плевенско.
Живее в гр.Враца.
Завършила е ВФСИ, сега Стопанска Академия "Димитър Апостолов Ценов" гр.Свищов.
Работи в ОДМВР Враца.
Омъжена е и има двама сина.

Управителен Съвет:

Ралица Петрова Велчева

Ралица Петрова Велчева

Родена в Бяла Слатина, израстнала в Бърдарски геран
Образование:
ГЧЕ "Екзарх Йосиф I", гр. Ловеч - английски и немски език
ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград - бакалавър по "Международни отношения" и магистър по "Европеистика"
Стажант в МВнР през 2010 година.
Участва като доброволец в различни каузи на НПО и работилници с благотворителен характер. По този начин се чувства полезен и пълноценен човек, среща се с различни съдби, научава нови неща и се обогатява.
Работи за общността на банатските българи и подпомага дейността на Дружеството.
Пише проекти, есета и кратки статии. Пътува.
От 2010 година живее и работи в гр. София в сферата на информационните технологии.

Александър Антонов Лавров

Александър Антонов Лавров

Роден в с. Асеново общ. Никопол на 28.06.1945 г. Потомък на банатски български родове-преселници от с. Винга Румъния.
Средно образование: Техникум по механотехника „Цанко Станчев” Плевен 1959-1964г.
Висше образование: ВА „Г.С Раковски” София-технически профил-1964-1969 г.
Професионална военна служба: в АРЗ „Вола” (ВРЗ „Терем”) Враца 1969-1999 г.
Последно воинско звание: полковник инженер
Последна заемана длъжност: главен инженер на завода.
Пенсионер от 1999 г.
Местожителство: гр. Враца
Семейно положение: женен с две деца и трима внуци.
Активно участие в организирания живот на ДБББ: от 2010 г.

Дейности в полза на Общността на банатските българи:
  • авторство на публикации: две родови истории за поредицата „Родовата памет на банатските българи”, повече от 22 исторически статии, малки изследвания, репортажи и друга публицистика в сайта „Falmis.org” и фейсбук групата „Банатски българи”, периодичните издания в-к „Nasa Glas”, сп. „Literaturna Miselj”, сп.„Генеалогия”, в-к „Сега”, статии в „Wikipedia” и др. с тематика за банатските българи и тяхната предистория;
  • редактиране на материали за сайта „Falmis.org” и фейсбук групата „Банатски българи”;
  • участие в мероприятия в София, Чипровци, Винга, Асеново, Бърдарски геран;
  • сътрудничество в проекти на автори от Винга и Стар Бешенов;
  • малки дарения по проекти на ДБББ и читалището на с. Асеново.