Индекс на статията

"...човекът, който ни открива смисъла
на нашето загадъчно пътуване към себе си,
трябва да бъде чужденец, да бъде с друга вяра
и от друга раса."
(Мирча Елиаде)1
Добавете коментар