Новини свързани с банатските българи

Българите католици – среща с миналото и поглед към нови предизвикателства

книга за българите католици 1

В неочаквано плодотворна среща се превърна представянето на книгата „Българите католици в Трансилвания и Банат (XVIII – първата половина на XIX век)” с автор Любомир Георгиев. Малката зала на Народно читалище „Съединение-1923” в село Бърдарски геран събра интересуващи се от история банатски българи, за да обменят наблюдения, да зададат въпроси и да очертаят нови предизвикателства.

Светлана Караджова, председател на Дружеството на банатските българи в България, представи автора и обясни намерението тази книга да има своя шанс за среща с хората на Бърдарски геран. За банатските българи тяхната история е жива и преживявана постоянно в спомени и разкази, но превърнали я  повече в мит и легенда, днешните представители на общността все по-малко знаят истинските исторически данни. Именно затова трудът на историци и архивисти е от полза за самата общност, която благодарение на тези данни ще може да генерира потенциал за съществуване и развитие.

Банатски българин представен на краеведска конференция

Гюка Радков 1

В читалнята на Регионалната библиотека „Христо Ботев” във Враца  се проведе Седмата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край-послание към бъдещето” с тема за 2010 г „Личности, допринесли за развитието на град Враца и Врачанския край”, организирана от РИО на МОН – Враца и Регионална библиотека „Хр. Ботев”.
В тазгодишната конференция бе представена и личността на Гюка Радков, банатски българин от Бърдарски геран, община Бяла Слатина.

Амбициозно проучване на езиковеди

Войводина 1

На 1 декември в Столична библиотека беше представен проектът: "Старинна българска култура в полиетничен контекст (фолклор, език и традиции на банатските българи във Войводина)”. Проектът е разработван в периода 2007-2010 г. с подкрепата на Фонд "Научни изследвания" на МОН от екип, включващ преподаватели от Факултета по славянски филологии на СУ и учени от Института за български език на БАН. Основната цел на проекта е събирането на автентични данни за езика и културата на банатските българи, потомци на католиците, напуснали България през ХVІІ век.

Професор дфн Искра Ликоманова, ръководителката на проекта, с помощта на фотографии и карти очерта пред отбраната публика пътя на изследователите: от първото заселено от наши католици във Войводина Лукино село, през най-голямото българско село в  сръбски Банат - Иваново, през Бело Блато и граничното село Конак. Проф. Ликоманова сподели възхищението си от обширните знания и огромното значение, което тези наши сънародници придават на тяхната история и традиция.

Даренията за книгата продължават

В последните дни преди излизането на втората част от поредицата „Родовата памет на банатските българи” родолюбиви банатски българи продължават да ни помагат. Получихме 30 евро от непознати хора в Австрия, а на банковото извлечение са изписани имената на Донка Гърголова, Юлия Атанасова и Владимир Емилиянов Радуловски.

Сърдечно им благодарим за подкрепата, вярата и съпричастността. Много малко ни оставаше до събирането на сумата, необходима за издаването на книгата и радостта ни от подаръка е голяма, защото дойде навреме.

Банатските българи за пореден път доказват, че обединени могат да правят чудеса.

Научни изследвания за банатските българи във Войводина

В Столична библиотека ще бъде представен проектът "Старинна българска култура в полиетничен контекст "(фолклор, език и традиции на банатските българи във Войводина).

Разработван е в периода 2007-2010 г. с подкрепата на Фонд "Научни изследвания" на МОН от екип, включващ преподаватели от Факултета по славянски филологии на СУ и учени от Института за български език на БАН. Основната цел на проекта е събирането на автентични данни за езика и културата на банатските българи, потомци на
католиците, напуснали България през ХVІІ век.

Презентацията ще се проведе на 1 декември /сряда/ от 16.30 час в зала"Вяра" на Столична библиотека, пл.Славейков 4, ет.1

Повече по темата - след събитието.

Книга за българите католици

книга

Дружество на банатските българи в България

Народно читалище “Съединение-1923” с.Бърдарски геран

представят книгата на д-р Любомир Георгиев


"БЪЛГАРИТЕ КАТОЛИЦИ В ТРАНСИЛВАНИЯ И БАНАТ
(ХVІІІ - ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ В.)"

4 декември 2010 г. (събота) от 16 ч.
в Народно читалище „Съединение-1923” - с. Бърдарски геран