Новини свързани с банатските българи

Нови сили за банатската българска тема в науката

Магдалена Абаджиева е главен асистент, доктор, в Института за български език "Проф. Любомир Андрейчин", БАН. През 2017 г. защитава дисертация на тема "Павликянската книжнина от XVIII век в историята на българския език", която се съсредоточава върху езиковите особености на най-ранно датирания, достигнал до нас ръкопис, образец на т. нар. "павликянска книжнина". Това е ръкопис 778 НБКМ на католическия книжовник Петър Ковачев Царски от 1773 г., който се съхранява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

През март 2019 г. Магдалена Абаджиева започва работа по проекта "Книжнината на българите католици и културната граница между Източните и Западните Балкани през XVIII-XIX век”, който е одобрен за финансиране от Националната програма за млади учени и постдокторанти. Неин научен ръководител е проф. д.ф.н. Марияна Цибранска.

Фалмис в Чипровци в памет на Стефан Дуньов

Връзките между България и Унгария са древни и здрави. Доказаха го и добрите отношения между Дружеството на банатските българи в България – Фалмис и Унгарския културен институт в София. На 14 март в Чипровци на паметника на банатския българин Стефан Дуньов представители на Посолството на Унгария в България и Унгарския културен институт тържествено отбелязаха националния празник на Унгария – Деня на революцията и борбата за национална свобода от 1848-1849 г.

Официални гости на тържеството бяха г-жа Текла Харангозо – извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България, г-н Золтан Хорват – първи съветник към Посолството на Унгария и г-жа Дьорди Димитров – директор на Унгарския културен институт.

Фалмис става част от името на Дружеството ни

Трудно е. Понякога дори до сълзи.

21 години вървим по този път, но знаем, че не сме сами. Вече освен живите, които се умножават, до нас вървят и много близки съратници, които помагат от отвъдното. Първите носят надеждите и бъдещето, вторите - помнят плахите ни първи стъпки и се молят от небето за успеха на делото.

За да можем да продължим, за да опазим това, което ни завещаха предците, за да правим света по-озарено място - от мечти, усмивки, грейнали очи и много надежда.

Фалмис - 21 лета по пътя на обединението

За 21 години концепцията Фалмис се променяше, растеше, развиваше се. Когато започнахме с малкия вестник в Бърдарски геран, не знаехме, че ще стигнем до тук, но идеята бе да работим за обединение на банатските българи, за запазване на паметта, традициите, езика. Искахме да достигнем до всички католици в България, някогашни павликяни, с които имаме общ корен и ни свързва общо минало. Тогава само подсъзнателно знаехме, че това, което е запазило общността, е Католическата Църква и вярата в Бога, но всичко, което правехме, имаше тази посока и успехът се случваше въпреки слабостите ни и въпреки обстоятелствата.

Ние от Фалмис - Йонка Първанова

Йонка Първанова пише стихове, танцува прекрасно, но не иска да го прави на сцена, пее забележително и е душата на компанията, но засега все още полека навлиза в общността ни, търсейки корените на паметта на бащиния си род и своето място в това, което днес са банатските българи. Ето какво казва за себе си:

Родена съм в Русе, но баща ми е от Бърдарски геран – Петър Гърголов от рода на Богданските. За съжаление, като дете нямах много възможности да се запозная отблизо с бита и с роднините си в Бърдаре поради разстоянието между Североизтока и Северозапада.

Ние от Фалмис - Данко Калапиш

Данко Калапиш е учител по информационни технологии, начален учител и учител по религия. Специализирал Управление на образованието и психология. От седем години е директор на училище, последователно на две училища – от 2012 година до 2017 година на 52 ОУ „Цанко Церковски“, което поема през 2012 година с 135 деца и го предава с 475 ученици. От 2017 година досега е директор на 107 ОУ „Хан Крум“, където започва неговото обучение през далечната 1991 година и където преминава цялата му учителската кариера от 2004 година до встъпването му в длъжност директор през 2012 година.
Един от наследниците на Клапчвия род в село Бърдарски геран. Обича да пътува в страната и чужбина, обича театралното изкуство във всичките му измерения.