Новини свързани с банатските българи

Фалмис на Шестия турнир по тенис на маса в Стар Бешенов

Дружеството на банатските българи в България – Фалмис разширява дейността си като за пръв път тази година участва на Шестото издание на турнира по тенис на маса в Стар Бешенов с петима състезатели. Турнирът е създаден през през 2014 г. по идея на Светлана Караджова с цел да обединява банатските българи от Румъния, България и Сърбия. Идеята е радушно приета от Общината в Стар Бешенов и вече шеста година, въпреки трудностите и обстоятелствата, продължава да събира на приятелска среща банатски българи и техни приятели. Тази година участваха над 30 състезатели от Румъния, България и Унгария.

Нови сили за банатската българска тема в науката

Магдалена Абаджиева е главен асистент, доктор, в Института за български език "Проф. Любомир Андрейчин", БАН. През 2017 г. защитава дисертация на тема "Павликянската книжнина от XVIII век в историята на българския език", която се съсредоточава върху езиковите особености на най-ранно датирания, достигнал до нас ръкопис, образец на т. нар. "павликянска книжнина". Това е ръкопис 778 НБКМ на католическия книжовник Петър Ковачев Царски от 1773 г., който се съхранява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

През март 2019 г. Магдалена Абаджиева започва работа по проекта "Книжнината на българите католици и културната граница между Източните и Западните Балкани през XVIII-XIX век”, който е одобрен за финансиране от Националната програма за млади учени и постдокторанти. Неин научен ръководител е проф. д.ф.н. Марияна Цибранска.

Фалмис в Чипровци в памет на Стефан Дуньов

Връзките между България и Унгария са древни и здрави. Доказаха го и добрите отношения между Дружеството на банатските българи в България – Фалмис и Унгарския културен институт в София. На 14 март в Чипровци на паметника на банатския българин Стефан Дуньов представители на Посолството на Унгария в България и Унгарския културен институт тържествено отбелязаха националния празник на Унгария – Деня на революцията и борбата за национална свобода от 1848-1849 г.

Официални гости на тържеството бяха г-жа Текла Харангозо – извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България, г-н Золтан Хорват – първи съветник към Посолството на Унгария и г-жа Дьорди Димитров – директор на Унгарския културен институт.

Фалмис става част от името на Дружеството ни

Трудно е. Понякога дори до сълзи.

21 години вървим по този път, но знаем, че не сме сами. Вече освен живите, които се умножават, до нас вървят и много близки съратници, които помагат от отвъдното. Първите носят надеждите и бъдещето, вторите - помнят плахите ни първи стъпки и се молят от небето за успеха на делото.

За да можем да продължим, за да опазим това, което ни завещаха предците, за да правим света по-озарено място - от мечти, усмивки, грейнали очи и много надежда.

Фалмис - 21 лета по пътя на обединението

За 21 години концепцията Фалмис се променяше, растеше, развиваше се. Когато започнахме с малкия вестник в Бърдарски геран, не знаехме, че ще стигнем до тук, но идеята бе да работим за обединение на банатските българи, за запазване на паметта, традициите, езика. Искахме да достигнем до всички католици в България, някогашни павликяни, с които имаме общ корен и ни свързва общо минало. Тогава само подсъзнателно знаехме, че това, което е запазило общността, е Католическата Църква и вярата в Бога, но всичко, което правехме, имаше тази посока и успехът се случваше въпреки слабостите ни и въпреки обстоятелствата.

Ние от Фалмис - Йонка Първанова

Йонка Първанова пише стихове, танцува прекрасно, но не иска да го прави на сцена, пее забележително и е душата на компанията, но засега все още полека навлиза в общността ни, търсейки корените на паметта на бащиния си род и своето място в това, което днес са банатските българи. Ето какво казва за себе си:

Родена съм в Русе, но баща ми е от Бърдарски геран – Петър Гърголов от рода на Богданските. За съжаление, като дете нямах много възможности да се запозная отблизо с бита и с роднините си в Бърдаре поради разстоянието между Североизтока и Северозапада.