Общото ни дело върви успешно и наближава деня, в който ще се поздравим с излизането на първата книга, издание на Дружеството на банатските българи, с финансовата подкрепа на Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

На призива ни за текстове се отзоваха дванадесет човека, на които сърдечно благодарим, че отделиха от времето си, за да напишат нещо, което да остане за поколенията. Надяваме се до края на септември или най-късно началото на октомври да направим представяне на книгата „Родовата памет на банатските българи” в София и в Бърдарски геран.

В аванс публикуваме съдържанието на книгата тук, за да предизвикаме интереса ви.

Предговор
Светлана Караджова

Родата се крепи на жената
Весела Пелова

Караджови „на квадрат”
Светлана Караджова

Родът Живкови
Гергана Живкова

История на фамилия Радкови от Бърдарски геран
Гюка Радков

Винганите в Бърдаре
Стефан Славов

Кратка история на рода Петкови, по прякор „Манджурете“, от село Бърдарски геран
Пламен Петков

Поглед от върха на голямото дърво към преплетените му корени
Маринела Ангелова

„Да не дава Господ да забравяме кои сме и откъде сме дошли!“
Катина Минчева

Кукови от Гостиля
Павел Куков

Тутурилови в Гостиля
Стоян Матеев Тутурилов

Родова хроника на банатския род Велчев (Велчов) – Патриарите
Христо Велчев

Кратката история на моя род
Светослава Кръстева

Добавете коментар