25 януари, четвъртък, 18 ч. 

Благодарствена литургия за 20-годишнината на „Фалмис“ от 18 ч. в Католически храм "Свети Йосиф", София, заедно с групата от Стар Бешенов, Румъния.

26 януари, 9,00 – 18,00 ч.:

Научна конференция "Банатските българи - преди и сега" организирана от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и Дружеството на банатските българи в България. Целта на конференцията е да бъдат анализирани, дискутирани и популяризирани различни аспекти от историята, културата и идентичността на банатските българи както в миналото, така и в наши дни. В тематичния обхват на конференцията попадат особеностите на многобройните общности на банатските българи в Румъния, Сърбия и България, както и навсякъде по света; ситуирането им в контекста на процесите на европейска интеграция и глобализация от последните десетилетия на ХХI в. Участват учени от различни университети, институти на БАН и музеи. Конференцията ще се проведе в Етнографския институт, зала № 19.

26 януари, 19 ч.

Концерт "Фалмис" и приятели“ - Танцов състав "Фалмис" и всички негови приятели ще отбележат 20-годишнината от създаването на концепцията "Фалмис" с голям концерт на 26 януари от 19 ч. в Сити Марк Арт Център за изкуство, на бул. „Янко Сакъзов“ 30.
Заедно с гостите от чужбина - ансамбъл "Палукенка" от Стар Бешенов, Румъния, и танцов състав "Тракия" от с. Бабата, Украйна, както и с всички приятели, които заявиха желание за участие, ще сътворим магията на това, което крепи връзката между българите навсякъде по света. Вход свободен!

27 януари, 19 ч.:
Официална вечеря по повод 20-години от създаването на концепцията "Фалмис" - големия салон на Парк-хотел "Москва", с куверти.