То е избрано на отчетно-изборно събрание на Дружеството. Председател е Йосиф Дамянов. В новия Управителен съвет са избрани много млади хора, което е, разбира се, приемственост, но и надежда и увереност, че има кой да работи за съхраняване на българското. Усилията на неколцина ентусиазирани и родолюбиви българи, поставили преди 10 години началото на КУД, не са били напразни. Под ръководството на новия Управителен съвет и с желанието и усилията на всички членове КУД „Иваново 1868” ще продължи да работи за запазване на българските традиции и култура сред банатските българи в Сърбия.

Йозеф Дамянов

Роден на 24.11.1960 г. Завършил е средно земеделско училище, работи като тракторист. Женен, с две деца  и двама внуци. Един от учредителите на КУД „Иваново 1868”, досегашен член на Управителния съвет.

Добавете коментар


Родовата памет на банатските българи

Родовата памет на банатските българи Родовата памет на банатските българи

Разбери повече тук

Кулинарно

Традиционни банатски рецептиТрадиционни банатски рецепти

Виж тук рецептите на банатчаните