То е избрано на отчетно-изборно събрание на Дружеството. Председател е Йосиф Дамянов. В новия Управителен съвет са избрани много млади хора, което е, разбира се, приемственост, но и надежда и увереност, че има кой да работи за съхраняване на българското. Усилията на неколцина ентусиазирани и родолюбиви българи, поставили преди 10 години началото на КУД, не са били напразни. Под ръководството на новия Управителен съвет и с желанието и усилията на всички членове КУД „Иваново 1868” ще продължи да работи за запазване на българските традиции и култура сред банатските българи в Сърбия.

Йозеф Дамянов

Роден на 24.11.1960 г. Завършил е средно земеделско училище, работи като тракторист. Женен, с две деца  и двама внуци. Един от учредителите на КУД „Иваново 1868”, досегашен член на Управителния съвет.

Добавете коментар