1. LECTIO – представлява внимателно четене на четивата от Божието Слово, съгласно предписанията на Светата Литургия. Това е първата ни среща със Словото на Бога, което изисква нашето смирено внимание, пълното абстрахиране от всичките ни проблеми и търсене на отговора на въпроса: “Какво иска да ми каже Бог в това Слово?”...

2. RUMINATIO – буквално преведено означава “преживяне”, т.е. внимателното препрочитане на същото Божие Слово отново и отново, колкото е небходимо, за да се насладим на мъдростта Божия, отразена чрез светите автори на книгите от Светото Писание. Нищо не бива да ни убягва от Божието Слово, всяка дума е употребена не случайно.

3. MEDITATIO – това е размишлението върху Божието Слово, централната част на Lectio Divina. В тази част Божието Слово докосва душите ни, Бог говори по един жив и неповторим начин на сърцата ни, и ние безмълвни можем само да ликуваме в Бога.

4. CONTEMPLATIO – представлява духовното съзерцание на живия Бог в Неговото Слово. Съзерцанието е тясно свързано с третата част – размишлението, но в тази четвърта част ние отиваме отвъд, за нас Божието Слово става като огледало, в което съзерцаваме Бога, сърцата ни горят от едно единствено желание – да бъдем единени само с Бога!

5. ORATIO -  “орацио” означава молитва, онази чиста молитва, която се е родила в нашето сърце, потопено в бездната на Божията Премъдрост. С тази молитва ние благодарим на Бога за Словото, с Което нахрани душите ни, излекува болките ни, стопли сърцата ни и ние предвкусихме вечността.

6. COLLATIO – християнският живот е споделен живот, споделяне на радостите и тъгите с всички братя и сестри от Църквата – Тялото Христово. Тук идва момента на последната, заключителна част на Lectio Divina – споделянето на радостта от допира ни с Божието Слово, само по този начин можем да живеем Тялото Христово, да сме църковна общност – communio, в която Бог се прославя и бива прославян с един глас, едно сърце, една душа!Добавете коментар