1. LECTIO – представлява внимателно четене на четивата от Божието Слово, съгласно предписанията на Светата Литургия. Това е първата ни среща със Словото на Бога, което изисква нашето смирено внимание, пълното абстрахиране от всичките ни проблеми и търсене на отговора на въпроса: “Какво иска да ми каже Бог в това Слово?”...

2. RUMINATIO – буквално преведено означава “преживяне”, т.е. внимателното препрочитане на същото Божие Слово отново и отново, колкото е небходимо, за да се насладим на мъдростта Божия, отразена чрез светите автори на книгите от Светото Писание. Нищо не бива да ни убягва от Божието Слово, всяка дума е употребена не случайно.

3. MEDITATIO – това е размишлението върху Божието Слово, централната част на Lectio Divina. В тази част Божието Слово докосва душите ни, Бог говори по един жив и неповторим начин на сърцата ни, и ние безмълвни можем само да ликуваме в Бога.

4. CONTEMPLATIO – представлява духовното съзерцание на живия Бог в Неговото Слово. Съзерцанието е тясно свързано с третата част – размишлението, но в тази четвърта част ние отиваме отвъд, за нас Божието Слово става като огледало, в което съзерцаваме Бога, сърцата ни горят от едно единствено желание – да бъдем единени само с Бога!

5. ORATIO -  “орацио” означава молитва, онази чиста молитва, която се е родила в нашето сърце, потопено в бездната на Божията Премъдрост. С тази молитва ние благодарим на Бога за Словото, с Което нахрани душите ни, излекува болките ни, стопли сърцата ни и ние предвкусихме вечността.

6. COLLATIO – християнският живот е споделен живот, споделяне на радостите и тъгите с всички братя и сестри от Църквата – Тялото Христово. Тук идва момента на последната, заключителна част на Lectio Divina – споделянето на радостта от допира ни с Божието Слово, само по този начин можем да живеем Тялото Христово, да сме църковна общност – communio, в която Бог се прославя и бива прославян с един глас, едно сърце, една душа!Добавете коментар


Търсим Потомци

Родовата памет на банатските българи

Родовата памет на банатските българи Родовата памет на банатските българи

Разбери повече тук

Кулинарно

Традиционни банатски рецептиТрадиционни банатски рецепти

Виж тук рецептите на банатчаните