Ис.22, 19-23; Рм.11, 33-36; Мт.16, 13 – 2

Койчо Димов

     

В тази неделя, Божието Слово ни представя за размишление абсолютната новост, която Бог в безграничната си любов и промисъл за човека, дава като нов дар на своите чеда. В първото четиво, взето от пророк Исаия срещаме две контрастиращи се лица – интриганта Севна, началник на царския дворец на Езекия и от друга страна – Божия раб Елиаким, който послушен на божията воля, заслужил да вземе мястото на Севна; Бог чрез пророк Исаия обещал на раба си Елиаким безкрайни благодати – да стане отец (пример) за йерусалимските жители, да получи нова власт и авторитет като съ-работник Божий който да управлява мъдро а не като диктатор;  да получи и ключовете

 на Давидовия дом, за да затваря и никой да не отваря; с една дума – Елиаким приема като Божий слуга онова, което Бог е промислил за доброто на него и на целия народ, понеже Бог винаги е нареждал ЗА доброто на човека, но никога не е нареждал НА човека..

“Колко са непостижими неговите решения!” – възкликва апостол Павел във второто четиво, наистина кой би могъл да разбере Божия план от вечността? Никой, но всеки би могъл да съдейства на Бог в осъществяването на спасителния Му план, ако е негов съ-работник като Елиаким, Исаия, Йосиф, Мария.

В Св. Евангелие според Матей продължаваме да съзерцаваме новостта, която Бог дава като дар на Своите чеда – апостол Петър ще стане чистия съсъд на Божиите дарове. В Кесария Филипова / Итурея/ Исус поставя кардиналния въпрос на учениците си: “За кого ме мислят човеците, Мене Сина човешки”, и разбира се получава различни мнения, далече от истината и същността. Единствено Петър стига от мнението до същността, от царството на човешките представи до тайната на Христос: “Ти СИ Христос, Синът на живия Бог”, а не “мисля, че си Христос”. Както мнението не достига до истината и същността, така и обременените с мнения хора не достигат до тайната на Исус, че Той Е Христос. И Петър, просветен от Свети Дух, с таза кардинална евангелска вероизповед, получава ново име, нова власт и авторитет, едно ново служение, Той ще е непоклатимия камък на Христовата Църква, ще притежава ключовете на царството небесно, ще връзва и развръзва.

Само свободния човек би могъл да извърви пътя на Петър, от мнението до същността, за да каже “Ти си Христос”, а не да му се каже “Той е Христос”. Исус заповядва на учениците си никому да не обаждат, че Той е Христос, понеже те ще трябва само да подготвят човешките сърца, но Бог е Този, Който ще излее в тях благодатния дар на вярата, та всеки от нас да каже като Петър: “Ти си Христос, Синът на живия Бог”. Защото всичко е от Него, чрез Него и в Него – казва Свети Павел Апостол – на Него слава във вечните векове. Амин


Добавете коментар


Търсим Потомци

Родовата памет на банатските българи

Родовата памет на банатските българи Родовата памет на банатските българи

Разбери повече тук

Кулинарно

Традиционни банатски рецептиТрадиционни банатски рецепти

Виж тук рецептите на банатчаните