На 5 февруари 2011 г. от 10,30 ч. в Народно читалище "Петър Парчевич" в с.Асеново, община Никопол, ще бъде представена поредицата "Родовата памет на банатските българи" с цел да привлече вниманието на повече асеновски родове да участват в следващите книжки.

По покана на читалището в Асеново ще гостуват Светлана Караджова, председател на Дружеството на банатските българи в България и редактор на поредицата, Маринела Ангелова, секретар на Дружеството и автор в първата книжка, излязла през 2009 г. и Александър Лавров, автор на родова история, поместена във втората част, излязла през 2010 г.

Приканваме всички асеновчани, живеещи не само в селото, но и в близките градове, да участват в срещата.

Добавете коментар