Бърдарски геран


Благодарение на историка Благовест Нягулов и книгата му „Банатските българи“ (С. 1999) имаме възможност да прочетем как любимото ни село е посрещнало 50-годишния си юбилей:

„На 5 и 6 юни 1937 г. се провежда тържествено честване на 50-годишнината от основаването на с.Бърдарски геран, което е организирано от комитет, начело с тамошния католически свещеник Евгений Босилков и кмета на селото Александър Карданов. Честването придобива широк отзвук. По желание на местното население са поканени царя, министри и други официални лица. Гости на „народното тържество“ са апостолическият делегат в България монсеньор Джузепе Мацоли и софийско-пловдивският католически владика монсеньор Викенти Пеев, врачанският областен директор Пращилов и началникът на Видинския гарнизон подполковник Бейков, представител на просветното министерство и др. Поздравителни телеграми се получават от цар Борис III (вероятно по този повод се разпространява слухът, че царят е присъствал на честването), министъра на железниците, пощите и телеграфите Михаил Йовов и други официални лица. На честването присъстват представители на другите общности на банатските българи, сред които е и д-р Витез Бансаги (Георги Велчов), депутат в парламента на Унгария.

Програмата включва вечерна заря, тържествена неделна литургия в църквата, молебен за дългоденствие на царя и водосвет на местното игрище, събрание с речи на гостите и организаторите, парад на военни и манифестация на „юнаци“, ловджии, спортисти, банатчани с народни носии, тържествен обяд и културна програма с песни и танци.

 В своето слово свещеник Босилков подчертава, че банатчаните от Бърдарски геран честват годишнината с присъщите на българина добродетели и същевременно дават пример на околните села с онова, което са възприели в една западна страна с по-висока култура. Като най-голяма заслуга, той изтъква запазването на католическата вяра“.

(Благовест Нягулов, „Банатските българи“ С.1999, стр.100-101)

Добавете коментар