Новини свързани с банатските българи

Логото на Дружеството

През 2002 г. подновихме издаването на бюлетина за банатските българи след двегодишно прекъсване. Това ново начало бе с нов знак в "главата" на изданието, с нови надежди поради новосформираното сдружение ФАЛМИС, което съществуваше дейно само покрай издаването на бюлетина, и с подновено желание за действие.

Разбира се, не бяхме променени изобщо ние самите, за да очакваме качествена промяна в правеното от нас, но все пак оставеното в архивите е знак за вървене по пътя, за търсене на правилната посока, за усилия да се достигне до Истината. Ето уводната статия от брой 1 за 2002 г., която пояснява и смяната на "знака" като крачка към промяната:

Какво означава "Фалмис"

В най-обстойния труд върху диалекта на банатските българи, написан от проф. Стойко Стойков, „Банатският говор” (БАН, 1967) пише, че „Falmis” или на кирилица „Фалмис”, е поздрав при среща. Отговорът е „Uvec falim!” - „Увекь фалим!”.

Етимологията на думата ни води към католическия поздрав “Laudetur Jesus Christus!” – „Хвален да бъде Исус Христос!”, като Falmis идва от съкращение на този поздрав.
Отговорът „Laudetur semper!” – “Винаги да бъде хвален!” за банатските българи звучи като „Uvec falim!” – “Увекь фалим!”.

Добре дошли!

Дружеството на банатските българи в България - Фалмис има свое собствено място в интернет. Тук ще можете да намерите информация за общността ни в България и по света; за събития, случващи се с банатските българи в различните населени места, където те живеят; за всичко, което може да ви интересува по темата...