изложба в Иваново

На 21 февруари залата в Дома на културата  в Иваново събра българи, унгарци, македонци и сърби, за да отбележат заедно Международния ден на майчиния език. Беше представен брой 3 на списание „ХХІ век”, в който е публикувано цялостно изследване за историята, културата, живота и говора на банатските българи – палчени (палкене, павликяни – бел.ред.).
Списанието е дело на Еврорегионален център за развитие на обществото в мултиетническа среда In medias res. Автор на проекта е политологът Светлана Николин. Организатор на събитието бяха Центърът, кметството в Иваново и Дом на културата „Жарко Зренянин”.

Ретроспективна изложба „Иваново през времето” показа какъв е бил животът на хората в Иваново през 140-те години, откакто селото съществува.

изложба в Иваново 1

В програмата участваха деца от училището в Иваново с песни на унгарски и български език, секция за художествено слово от Македонска работилница, село Ябука. Изложба от български, македонски и унгарски ръкоделия и предмети от бита беше част от интериора в залата.

изложба в Иваново 2

Кметът на Иваново Йосиф Василчин-Маре поздрави всички, дошли да споделят идеята, че сме част от голямото европейско семейство.
Събитието още веднъж доказа, че хората могат да живеят заедно и да се разбират, въпреки различията, както всъщност тук в Банат е от векове.

изложба в Иваново 3

По инициатива на ЮНЕСКО от 2000 г. 21 февруари е Международен ден на майчиния език. Организацията счита езиковото многообразие за важен фактор за опазване на материалното и нематериално наследство на човечеството. Тя активно подкрепя страните, които пълноценно използват всички методи на диалог и предаване на знания, насърчават езиковото многообразие, запазват образованието на майчин език, където това е възможно, и по този начин утвърждават културното многообразие като обществена ценност.
Добавете коментар