До  Управителния съвет
на “Дружество на банатските българи в България - Фалмис”
 гр. София 1404, р-н Триадица,
  кв. “Гоце Делчев” бл. 24, вх Б, ап.30 И  С  К  А Н  Е

 

От ..........................................................................................................................                                  ЕГН....................................., адрес....................................................................... телефон............................................., email.........................................................

 

Уважаеми дами и господа,

Желая да бъда приет/а за член на “Дружество на банатските българи в България - Фалмис”.
Смятам, че ще уважите желанието ми.

 

 С настоящето искане се съгласявам личните ми данни да бъдат използвани за целите на Дружеството съобразно Политиката за защита на личните данни публикувана в сайта на дружеството (http://falmis.org).

 

 

.......................20... г.

гр./с. .........................
 С почит: ....................................

 

Изтегли във вариант .doc

Търсим Потомци

Родовата памет на банатските българи

Родовата памет на банатските българи Родовата памет на банатските българи

Разбери повече тук

Кулинарно

Традиционни банатски рецептиТрадиционни банатски рецепти

Виж тук рецептите на банатчаните