Светлана Караджова
Позиция:
Председател на дружеството и главен редактор на уеб сайта
Адрес:
Бърдарски геран
1
България
Телефон:
0888769621
Изпращане на е-мейл
Допълнителна информация:

Председател на Дружеството на банатските българи в България от юли 2007 г.