Светлана Караджова
Председател на дружеството и главен редактор на уеб сайта
Адрес:
Бърдарски геран
1
България
Телефон:
0888769621
Send an Email
Допълнителна информация:

Председател на Дружеството на банатските българи в България от юли 2007 г.