Карол Телбизов

Karol Telbis ij rudén u Stár Bišnov, u 11 aprila 1915 u kaštata sas numera 200. Négvite rodnici sa: baštata Ian Telbis, a májćata Pirkov Ana-Maria. 

родната къща на Карол Телбизов

 

Телбизови

 

Ud dite na Karol Telbis mlogu mu-j harésvalu da četé knigji. Dedu-mu, kojtu ij  žuvel idno vreme u Bulgárja, a u 1896 se-j varnal u Stár Bišnov, ij prekázval na manenija Kárči za Bulgarija i gu-j naučil balgarsćite sluva.


Sled katu zavaršva usnovnotu učilište ud Stár Bišnov Karol Telbis slédva po visoći škuli u Liceja na Piaristete ud Timišvar. Sled katu zavaršva gimnázijata , sledva kursove pu žurnálistika, a posle se zapisva u Universiteta ud Kluž i u 1938 svarši fakulteta pu pravu.

Телбизови в Бърдарски геран

Телбизови в Бърдарски геран след сватбата

 

Ud 1938 du 1940, ij katána u Timišvár, no ima právu da spi udvan kazarmáta spured či služi s négvotu ubleklo i négva konj. Prez zimata na 1934, student parvata gudina pu právu u Kluž, ij putrasin ud nekolku hora ud Stár Bišnov, kujatu sa gu zamolili da se uluvi da izdava idin banátsći balgarsći vestnić. Mladija Karolču se uprega u tažkata rabota i u slédvaštite gudini, du 1940, toj i glávnija redáktor na banátskata balgarska nuvina ,,Banatsći Balgarsći Glásnić”, ideolog i istensći mamač na banátsćite balgare. Spured či toj i mlogu mlád, oficiálin izdátel na vestnika stánva négva baštá.

 

Karol Telbis sas parvija broj na Banátsći balgarsći glásnić ( 01.03.1935) 

       ”Banátsći balgarsći glásnić”se izdáva ud 01.03.1935 du 05.09.1943 sas različna periodičnust. Sassém sa izlezali 296 broja.Parvite mesec i Izlezval  mesečnu, a ud augusta 1935 idnaš u nedelete.Nuvinata sej právla u pičetnicata na nemsćija vestnić ud Timišvár “Zontagsblat”. Ud mája 1938, katu sej umenal zákuna za pečata u Rumanija, vestnika i izlezval pu 2 pate mesečnu. Pukraj vestnika “Banatsći balgarsći glasnić”, ud 1936 du 1940 sej izdával pu idin gudišin kalindar taj zvan, “Banatsći balgarsći kalindár”.Vestnika “Banatsći balgarsći glasnić” I počnal sas 1000 broja, a posle se izdávat pu 1500 broja. Náj glavnata dugadjija na banatsćite balgare ud perioda 1935-1940 i prepravenijtu i praznikuvanijtu u 1938 gudina na 200 gudini ud zasilvanijtu na balgarete u Stár Bišnov. Sas tazi prelega i izdádin jubilein álbum: ”200 gudini u Banáta 1738-1938, žuvota i ubičaja na banatsćite balgare “Timişoara 1938. Zapálin naćionalist-balgarin, Karol Telbis, sled balgaro-rumansćija doguvor ud 07.09.1940 pudpisan u Krájova i računal či ij dušlo vremeto banatsćite balgare da napusnat tezi mestá. Toj proba da badi”Moise” za banatsćite balgare pa da gij zavarni u tejnite istenći “dumá”, no málku hora sa gu razbrali. Karol Telbis napušte, u oktobera 1940 gudina Rumanija i se zadumeva za doveka u Bulgarija.Se užénva za Marija Vekova( ud Vinga) , s kujatu ima 2 dica: Pétar i Ani. Tuka si zéme  imetu Karol Telbizov i celija žuvot rabuti za izučevanijtu na ubičajete, tradicijite i istorijata na banatsćite balgare.

Телбизов 1

 

С млади баначени в София

Toj hodi i rovi pu različni arhivi i udkriva dokumente vazani s banatčenete i gji publikuva. U Bulgárija  Karol Telbizov si duvaršva  profesionálnata  kvalifikacija i u 1942 gudina stánva doktor pu pravu.Sled drugjija svetovin boj toj predava  grazdansku pravu i dustiga du naj visokota titla : Profesor. Toj rabuti u  Visoćija Institut za narodnu stupánstvu ud Várna. Karol Telbizov publikuva mlogije artikole i knigj, megju náj-glávnite sa slédnite:

Телбизов 2

 

Náj purčutite trudve pusvetini na banatskata kultura i na balgarskata istorija 

•       Diploma ud grada Ciprovci  

Narodnata nusija na banatsćite balgari: Sofija, 1958,Izdanije na balgarskata akademija na naukite

Banátskata balgarska knižnina- 1984,Literaturna misal

Balgarskata regionalna hudozestvena literatura v Banat-

1979 Ezik i literatura

Tradicionen bit I kultura na banatskite balgari-1963 Sofija

Istorija na Balgarija- ud Blazius Klainer(napisana u 1761 gudina , namerna  i publikuvana ud Karol Telbizov)

Obstinškoto samoupravlenije na banatskite balgarski obštini pod ungarska i avstrijska vlást

Balgarskite targovski koloniji v Transilvanija prez XVIII vek- Sofija 1984

 

 Karol Telbizov pučinva u 3 augusta 1994 g. Ij zakupan u grobištata ,,Topoli” ud Várna.

Добавете коментар