Фондация „PG 33” е създадена през 1990 г. в Стар Бешенов. Учредена е с единното съгласие на членовете й, които първоначално били тридесет и трима. Името й идва от словосъчетанието „палкенска група”.
Предназначението й е да развива културни връзки  с всички европейски култури в областта на литературата, философията, визуалните изкуства, спорта, музика с всички  като  възходна цел е опазване, обогатяване и доказване на духовността на българите павликяни. Организацията подпомага хуманитарни и социални  дейности и е с нестопанска цел.
Председател е Гюра Калчов, а зам.-председател е д-р Петър Августинов. И двамата са от Стар Бешенов.

Новата инициатива на Фондацията е създаване на паметник на Карол Телбизов

На 15 август в Стар Бешенов се проведе симпозиум на тема: “Karol Telbizov (10 apr. 1915 – 02 aug. 1994) – sin na Stár Bišnov, predstávitelna ličnus na kulturata na banátscite balgare”

По повод на този симпозиум бе представен бюста на Телбизов, изработен от младия художник Балка Лауренциу. Макетът на бюста следва да се излее от бронз.

Карол Телбизов

Това е първата скулптура, посветена на Карол Телбизов, и тя представя познатия банатчанин от времето на средната му възраст. Бюстът представлява една добре извършена и професионална работа, в класически стил. Тази монументална скулптура достойно може да запази спомена за проф. Телбизов и същевременно да украси мястото, където ще бъде положена.


 Представени бяха и книгите на Телбизов: „Народната носия на банатските българи” и „Традиционен бит и култура на банатските българи” които следват да бъдат преработени и напечатани на банатски говор, по този начин банатските българи да могат да ги четат.


Карол Иванов Телбизов
(1915 – 1994)

– Бишновенин, Банатченин, Българин –

 Една от най-познатите личности на българския род от Банат-Румъния, Карол Телбис, е роден на 10 април 1915 год. в семейството на земеделеца Иван Телбис и неговата жена Ана-Мария, родена Пирков. Талантът му проличава още от годините на основното училище в родното му село. Следва и завършва средното училище в гимназията на пиаристите в Тимишоара – Румъния. В Юридическия факултет от Клуж (Румъния) учи и получава квалификация по държавни и правни науки. През 1942 год. защитава дисертация за степента доктор в Юридическия факултет на Софийския университет. От 1945 година е доцент по народно стопанство във варненския институт, а в 1951 год. става професор в Икономическия Факултет на Университета във Варна, където живее до неговата смърт на 2 август 1994 година.


 Научният труд на Карол Телбис е забележителен, особено за културата на банатските българи. През 1935 год. започва издаването на вестник „Banátsci Balgarsci Glásnic” а после и „Banátsci Balgarsci Kalindár”. До 1940 год. организира в Банат празнуването на 200 години от заселването  в Стар Бешенов, издава и напечатва на латиница няколко исторически и етнографски книги, взима участие в основаването на Българското Културно Общество в Банат и  действа като секретар на това дружество, член е на управителния орган на българското малцинство от Румъния и делегат на това малцинство на Европейския Конгрес на Малцинствата в Женева през 1936 година. В България продължава научния си труд в областта на правото, историята и етнографята и успява да издаде 18 книги в издателствата на Българската, Румънската и Унгарската Академия на Науките.
 За банатските българи най-важни са трудовете: „Народната носия на банатските българи” (1958 г.) и „Традиционен бит и култура на банатските българи” (1963 г.).


 За неговата дейност като професор и учен е награден с орден „Кирил и Методий” I и II степен и други дипломи и държавни ордени.


 Умира на 2 август 1994 година във Варна и е погребан в гробищата „Тополи”.


 Карол Телбизов заслужава особеното уважение на своите най-близки братя, банатските българи, за чиято култура и традиции е оставил като наследство ценни трудове.


 За изпълняването на тази морална длъжност към един от най-блестящите синове на Стар Бешенов Културната Фондация „P.G.33” поема инициативата да направи бюст-паметник на Телбизов, който, ако е възможно, да се постави пред музея в Стар Бешенов – музей, който да получи името на Телбизов.


А поради факта че, голяма част от живота му е преминал в град Варна, един бюст да бъде издигнат и в този град, ако няма възможност, то макар на гроба му. А за да може да бъде по-добре познат и ценен неговият труд между банатските българи, които по-трудно четат на кирилица, предлага се преработката и издаването на „Народната носия на банатските българи” и „Традиционен бит и култура на банатските българи” на банатски говор.

На 15 август в Стар Бешенов се проведе симпозиум на тема: “Karol Telbizov (10 apr. 1915 – 02 aug. 1994) – sin na Stár Bišnov, predstávitelna ličnus na kulturata na banátscite balgare”

 По повод на този симпозиум бе представен бюста на Телбизов, изработен от младия художник Балка Лауренцйу. Макетът на бюста следва да се излее от бронз.
 Това е първата скулптура, посветена на Карол Телбизов, и тя представя познатия банатчанин от времето на средната му възраст. Бюстът представлява една добре извършена и професионална работа, в класически стил. Тази монументална скулптура достойно може да запази спомена за проф. Телбизов и същевременно да украси мястото, където ще бъде положена.
 Представени бяха и книгите на Телбизов: „Народната носия на банатските българи” и „Традиционен бит и култура на банатските българи” които следват да бъдат преработени и напечатани на банатски говор, по този начин банатските българи да могат да ги четат.

Ето банковата сметка на фондацията за подпомагане на инициативата:

Fundatia Culturala P.G.33

CUI: RO6852796

Cont IBAN: RO11RZBR0000060006670982
Добавете коментар