краеведски четения


Общинско краеведско дружество „Сребреня” – Бяла Слатина проведе на 16 май своите първи Краеведски четения в една от залите на Народно читалище „Развитие-1892“ – гр.Бяла Слатина. В дружеството членуват представители не само на града, но и на селата от общината. От Бърдарски геран член е Светлана Караджова, която представи накратко обширен труд, върху който работи в момента, с работно заглавие „Разпадане на общността, според степента на дефицита“, очертавайки причините за днешните проблеми на общността, като анализа й обхваща пътя от миналото до днес, разглеждайки процесите от различни гледни точки.

 

Кратка история на Бърдарски геран


За първи път бе представено и второто издание на „Кратка история на Бърдарски геран“, писана и от отец  Евгений Босилков и учителят Дано Андреев в далечната 1937 г., издадена по повод 50-годишнината от основаването на селото. Инициативният комитет за честванията на 125-годишнината от основаването на Бърдарски геран тази година преиздаде малката книжка с помощта на дарения от монс.Януариуш Болонек, папски нунций в България, г-н Глигоре Герчану, министър-съветник в Посолството на Румъния и проф. Иван Калчев.


В програмата бяха включени следните доклади:

1. Етимологията на един топоним („Сребреня”) – Василка Цачева, председател на Краеведското дружество;
2. Разпадането на общността, според степента на дефицита - Светлана Караджова;
3. 250-годишнината от третото заселване на с. Буковец – Иван Стоянов;
4. Предание за възникването на Бяла Слатина – Илия Иванов;
5. За паметните знаци на бележити белослатинци в двора на църковния двор – отец Тодор Дудов;
6. Китката – символ на Бяла Слатина – Светлина Берова;
7. Още нещо за хидронима „Марла” („Маръла)” - Ивайло Никодимов;
8. Между селата Габаре, Тлачене и Върбица се намира единственият паметник на загинали в самолетна катастрофа в мирно време -Ивайло Никодимов;
9. Художествено краезнание, стихове посветени на родния край – Росица Стойкова.

Добавете коментар