Иван Василчин

На 2 февруари 2012 г. Иван Василчин, банатски българин от Стар Бешенов (Румъния), стана член на Съюза на българските художници. Тази новина дойде да зарадва банатските българи по света, защото е признание за художник, който претворява в картините си своето виждане за българското.

От 7 до 21 февруари 2012 г. в залите на ул.“Шипка“ № 6 в София ще има изложба с картините на всички нови членове на СБХ, където почитателите на Иван Василчин ще могат да видят част от творбите му. През май художникът ще има голяма изложба в Бърдарски геран, в чест на 125-годишнината от основаването на селото.

 Роден е на 23 септември 1974 г. в семейството на банатския българин стенописец Димитър (Мити) Василчин от Стар Бешенов. Завършва гимназията по изкуство  „Щефан Лукиян”  в Ботошани (Румъния), а след това е студент в Художествения университет „Георги Енеску” в  град Яш, във факултута за дизайн, декоративни и изобразителни изкуства, специалност Стенопис.

В момента живее и работи в столицата на българите в Банат - Стар Бешенов,  като независим  професионален художник .
От 2002 година се занимава с реставрация и стенопис в църкви. От 2006 г. до 2009 г.  е организатор на „Кръжок по изкуство за деца и юноши”  и „Пленер в Стар Бешенов”.  


Иван Василчин 2

("Бяла тишина")

Самостоятелни  изложби:
Март 2001   Изразяване, Яш - Румъния
2006, 2011 Стар Бешенов - Румъния
Март 2010 Оряхово, Правец, Етрополе, Бърдарски геран (България)
Април 2010 Френски културен център Тимишоара - Румъния  

Иван Василчин 3

("Жълтицата, влюбена в кристал")

Общи изложби:
1997 - 2002    Дните на художественият университет „Георги  Енеску”, Яш  - Румъния  
                    - „Експо-студ” 1-8 ( организиран от съюза на студентите, чийто председател по това време е Иван Василчин )
2001 Ботошани - Румъния
2002 Ботошани - Румъния
2002 „Фестудис” Яш - Румъния  „Пръстови отпечатъци”
2006 Тимишоара  - Румъния “Попа Шапка” затвора


Иван Василчин 4
 

("Любовта на разходка по Дунава при пълнолуние")

Перформънс:
2000 Тимишоара - Румъния  “Положение на нещата” Международният фестивал „ Студент Фест“
2011 Оряхово - България

Пленери:
2003 Теремия маре Тимиш - Румъния
2006 – 2009 „Пленер в Стар Бешенов”   ( организатор )
2011 Оряхово - България

Иван Василчин 5

Иван Василчин 6

Добавете коментар