книга

Дружество на банатските българи в България

Народно читалище “Съединение-1923” с.Бърдарски геран

представят книгата на д-р Любомир Георгиев


"БЪЛГАРИТЕ КАТОЛИЦИ В ТРАНСИЛВАНИЯ И БАНАТ
(ХVІІІ - ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ В.)"

4 декември 2010 г. (събота) от 16 ч.
в Народно читалище „Съединение-1923” - с. Бърдарски геран

Католиците от Чипровския и Никополския край съставят ядрото на най-старата съхранена досега група български преселници. Емигрантите успяват да достигнат завидно място сред другите вери и народи в Трансилвания и Банат, без да изоставят своето българско име и самосъзнание. Нашите заселници превръщат името българин в знак за достойнство и привилегировано положение. Участта на онази друга България предизвиква размисъл какво би станало с нашия народ, ако бе приел католицизма вместо православието, ако бе писал на латиница вместо на кирилица, ако бе живял в Хабсбургската монархия вместо в Османската империя.

Тези хора правят българска история в пряк и преносен смисъл. Историята на България, завършена през 1761 г. от Блазиус Клайнер, остава чак до последната четвърт на ХІХ в. най-съответстващото на научните изисквания и същевременно детайлно описание на средновековното ни минало.

Следователно темата за българите католици в Банат представлява една изключително интересна и важна част от проучването на миналото на нашия народ в неговия балкански и европейски контекст. Особено значима е тя за техните потомци, избрали да се преселят обратно в „старото гнездо” България и обитаващи днес селата Бърдарски геран, Драгомирово, Гостиля, Брегаре и Асеново.

Д-р Любомир Георгиев,  научен сътрудник - архивист от Националната библиотека в София, е издирил материалите за книгата си от фондовете на различни библиотеки и архиви от България и Австрия. Представената книга е снабдена с приложения, с показалец на личните и на географските имена и представлява полезен справочник, което обаче не й пречи да бъде същевременно приятна и интересна за четене.

Добавете коментар