По покана на отец Паоло Кортези, председател на Културен Център "Евгений Босилков" в гр.Белене Светлана Караджова и Александър Лавров представиха сборника "Банатските българи - преди и сега" на 1 декември 2019 г. Срещата се състоя в залата на Културния Център до Светилището, улица Страцин 2.

Банатските българи не бяха стъпвали в Белене организирано по линия на „Фалмис“ от април 2008 г., когато след първите броеве на излизащия едноименен бюлетин в Бърдарски геран група ентусиасти обиколиха селските енории на Никополската епархия в търсене на съмишленици за каузата. Тогава бяхме с вестници и смътна идея за мащаба на това, което започнахме.

Двадесет и една години по-късно концепцията „Фалмис“ се разрасна, събра много хора около себе си, набра самочувствие и вече имаме сборник с доклади от научна конференция, организирана от Дружеството на банатските българи и Института по етнология и фолклористика към БАН. Изданието е осъществено с финансовата помощ на Държавната агенция за българите в чужбина.

В слънчевия ден на 1 декември, след топлата среща в село Асеново, бяхме гости на отец Паоло Кортези и любознателните жители на Белене, уважили събитието. Питащи очи, усмихнати лица, възторг и изненада от тази среща, от която беленчани не знаеха каво ще получат. Резултатът – прекрачена бариера в отношенията, подадени ръце и обещани бъдещи съвместни инициативи, гостувания, планове и спомени.

Изложбата "Полъх от Банат" запозна присъстващите с малката общност на банатските българи.

Повече снимки тук.