Иван Димитров Банчев, родом от Гостиля, живеещ в с.Щръклево, Русенско, дари 80 (осемдесет) лева за второто допълнено и преработено издание на книгата "Родовата памет на банатските българи".

Благодарим на дарителя, който с особена упоритост и съпричастност помага на каузата на банатските българи, както и на цялото му семейство, което участва с ентусиазъм и вярност в живота на общността.Добавете коментар