Отчет за дейността на Дружество на банатските българи в България – Фалмис за 2020 година