На 2 октомври Светлана Караджова, председател на Дружеството на банатските българи в България - Фалмис и Данко Калапиш, член на Дружеството, гостуваха на Пламена Бачийска в предаването "Нощен Хоризонт". Александър Лавров, член на УС, се включи по телефона от Враца.

Темата бе банатските българи, тяхната история, минало, настояще и бъдеще.

Аудио предаване: