Дружество на банатските българи в България - Фалмис (ДБББ) събира определена информация директно или чрез уебсайта http://falmis.org. Настоящият документ („Политика за защита на личните данни”) описва политиките и процедурите, прилагани от ДБББ за регламентиране събирането и обработването на тази информация, която идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него или нея („Лични данни”, „Лична информация”).

Настоящата политика се прилага за всички дейности на Дружеството на банатските българи в България - Фалмис. Настоящата политика е одобрена и подписана от Управителния съвет и е в съответствие с европейското и българското законодателство. Отнася се до всички членове на дружеството и доброволците.

Административен орган, упражняваш контрол: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

I. Събиране на лични данни

ДБББ събира лична информация от физически лица, които стават членове на Дружеството, даряват или участват в дейността му.

ДБББ събира следната лична информация: име и фамилия, телефонен номер, електронна поща, адрес за кореспонденция. Освен изброените данни е възможно да бъде изискана още следната информация: дата и място на раждане на физическото лице; завършено образование и образователна степен; месторабота и заемана позиция.

Свързвайки се с ДБББ, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от ДБББ, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които ФРГИ събира и обработва, за целите, за които ще бъдат използвани те.

II. Използване на лични данни

ДБББ използва предоставените лични данни за следните цели:

1. Осъществяване на контакт
2. Обработване на запитвания и дарения
3. Потвърждаване на дарения и запитвания
4. Информиране за инициативи
5. Изготвяне на статистики
6. Маркетингови цели

Вие имате право да откажете вашите лични данни да бъдат използвани от ФРГИ за маркетингови цели. Ако не желаете вашите данни да бъдат използвани от ФРГИ за маркетингови цели, можете да заявите отказ на електронен адрес: infо@fаlmis.org

III. Използване на „бисквитки“ и други технологии

Уеб сайтът (http://falmis.org), както и предоставените на него онлайн услуги, използват „бисквитки“ за събиране на определена информация от потребителите.

Бисквитките представляват поредица от данни, които системата изпраща към Вашия компютър и впоследствие използва, за да идентифицира Вашия компютър, когато се върнете отново на уебсайта (http://falmis.org).

Бисквитките предоставят информация за употребата на уебсайта (http://falmis.org) и потребителски данни, които могат да се използват за персонализиране на Вашия потребителски опит. Например, когато се връщате на уебсайта, бисквитките Ви идентифицират и подтикват сайта да попълни Вашето име и фамилия, за да улесни Вашия достъп до съответната дейност.

Съгласявайки се да използвате уебсайта (http://falmis.org), Вие изразявате изрично съгласие за използването на „бисквитки” и декларирате, че Ви е предоставена възможност да откажете съхраняването или достъпа до информацията. Ако предпочитате да не получавате „бисквитки” докато разглеждате уебсайта, бихте могли да ги откажете, като настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки. Също така, бихте могли да откажете всички бисквитки, като ги изключите чрез настройките на Вашия интернет браузър.

IV. Защита на личните данни

ДБББ има регистрация за администратор на лични данни, с което гарантира, че предоставените лични данни се събират и използват в съответствие с приложимото българското и европейското законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

V. Предоставяне на лични данни на трети страни

ДБББ не разкрива събраните лични данни на трети страни, изключение правят случаите, при които определена информация е изискуема по съдебен ред или по друг законов начин. ДБББ може да предостави на трета страна лична информация за конкретно физическо лице, единствено след неговото изрично съгласие.

VI. Връзки към електронни страници на трети страни

Възможно е предоставеното съдържание на уебсайта (http://falmis.org), да съдържа връзки към електронни страници на трети страни. Ако решите да посетите някоя от тези страници на трети страни, като „кликнете върху” връзка или се придвижите към страница на трета страна, Вие ще бъдете пренасочени към страницата на съответната трета страна.

Фактът, че ДБББ предоставя връзка към дадена електронна страница чрез уебсайта (http://falmis.org), както и чрез неговите поддомейни, не е гаранция, позволение или представяне на нейната принадлежност към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за поверителност и информационна сигурност.

ДБББ не носи отговорност за предоставяне на лични данни на електронните страници на трети страни, дори и те да свързани със съдържанието на уебсайта (http://falmis.org), както и с неговите поддомейни.

VII. Изменение на настоящата политика за защита на личните данни

ДБББ си запазва правото да променя настоящата Политика по всяко време, като публикува нова версия на същата или заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана като новата дата се посочва на началото на страницата.


Град София

24 юни 2018 г.

Светлана Караджова

Председател на УС

Дружество на банатските българи в България


Прието от управителният съвет

Вариант в pdf