Поредицата „Родовата памет на банатските българи” прекрачи границите на общността и на 23 февруари от 17,30 ч. бе представена на среща, организирана от Общинско краеведско дружество "Сребреня", Дружество на банатските българи в България и читалище "Развитие 1892"-Бяла Слатина в Зала 18 на читалищния комплекс в Бяла Слатина.

Василка Цачева, председател на Краеведското дружество, откри форума, изтъквайки значението на поредицата както за общността на банатските българи, така и ползата от обмяната на опит за краеведите в общината и развитието на събирането на родовата памет.
От банатските българи освен Светлана Караджова, редактор на поредицата, присъстваха трима от авторите в двете книги – Валентина Бобойчева, Гюка Радков и Никола Мичев.

 За пръв път „Родовата памет на банатските българи” се срещна с аудитория, която не принадлежи на общността, затова и характерът на говоренето бе различен с цел най-вече да породи подобна инициатива за събиране на късчетата разпръсната памет и у другите.
Какво е общността и как тя функционира, какво я крепи и какво държи отворен времевия канал, през който циркулират спомени, разкази, идеи, планове – всичко това се опитаха да разкажат банатските българи, споделяйки със своите „съседи” опита си с много доброжелателство и надежда.

Светлина Берова от името на Краеведското дружество благодари на гостите с цвете и добра дума, а отличната организация на събитието и коктейла след това доказаха, че банатските българи намериха приятели, на които могат да разчитат и в бъдеще.

Добавете коментар