Трудно е. Понякога дори до сълзи.

21 години вървим по този път, но знаем, че не сме сами. Вече освен живите, които се умножават, до нас вървят и много близки съратници, които помагат от отвъдното. Първите носят надеждите и бъдещето, вторите - помнят плахите ни първи стъпки и се молят от небето за успеха на делото.

За да можем да продължим, за да опазим това, което ни завещаха предците, за да правим света по-озарено място - от мечти, усмивки, грейнали очи и много надежда.

На Общо събрание на Дружеството на банатските българи в България, проведено на 17 февруари 2019 г. в Пасторалния център на Католическа енория "Свети Йосиф" в София, променихме името на сдружението, което вече стана "Дружество на банатските българи в България - Фалмис".

"Фалмис" е името на концепцията ни, на някогашния вестник и сега на ансамбъла към Дружеството.

Една последователна политика по превръщане на обикновеното ни ежедневие в издигната към небето молитва. Такава, с която са вървели нашите предци към Банат и обратно. С която вървим по пътя и ние днес. За да останем, за да ни има.

Честито ново име на всички от Falmis.org!