star-bisnov-u-bardare-1990Едно гостуване на Стар Бешенов в Бърдарски геран - юли 1990 г. Припомнете си хора, моменти, преживявания от не толкова далечното време. Филмът е разделен на 4 части, които можете да гледате поред по-долу.