На 26 юни 2010 г., в читалището на с.Бърдарски геран, общ.Бяла Слатина, обл.Враца се проведе отчетно-изборно събрание на сдружението. Трите година на изтеклия мандат доказаха, че въпреки малкото реални членове, съществуват много банатски българи по целия свят, които подкрепят инициативите на дружеството. То успя да издаде книга с 12 родови истории на банатски българи и започна работа по съставянето и издаването на второ допълнено и преработено издание на книгата поради големия интерес.

Избран бе нов управителен съвет в състав:

Светлана Караджова (Бърдарски геран) – председател

Александър Петров Живков (Бърдарски геран, София) – зам.-председател

Маринела Георгиева Ангелова (Асеново, Враца) – секретар

Даниела Стоянова Дочева (Бърдарски геран, Враца) – член

Даниела Бонова Петкова (Бърдарски геран, Плевен) – член

Надяваме се родолюбивата дейност на Дружеството да привлече още членове, които да работят за каузата на общността ни.

Коментари  
#1 Guest 29-06-2010 18:43
На новия управителен съвет пожелавам активна и ползотворна работа! Да търсим широко и постоянно обсъждане на общите интереси в коментара на falmis. org. Ще помагаме и с участие в организираните мероприятия. Формалните членове на дружеството ще се увеличат, ако се разширят възможностите за присъединяване освен чрез писмена молба. Това ще улесни най-вече желаещите извън България.
Добавете коментар