Весела Пелова

Весела Пелова от Враца ще участва от името на Дружеството на банатските българи в България в семинар, организиран от Католическата Църква в Унгария в началото на август 2011 г.

Семинарът ще се проведе край езерото Балатон и ще бъде осъществен по програмите за продължаващо обучение през целия живот, които заемат важно място в политиката на Европейската комисия за образование и култура. Част от нея е и международния  Grundtvig Workshops, организиран от унгарското апостолическо дружество Vilagi apostolok  Kozossege за десети път през 2011 г. под надслов “Etwas Gutes am Ende der Welt”.

 Темата е избрана не случайно. Разделението между града и селото в резултат от все по-задълбочаващата се урбанизация на развитите общества, се очертава като един сериозен цивилизационен проблем.

Могат ли интелектуалците да допринесат за преодоляване на негативните резултати от това разделение. Това е предизвикателството на темата, поставена пред участниците в уъркшопа тази година. То цели да развие креативността на интелектуално формирания човек към нови идеи за решаването на този все по-остро очертаващ се проблем.

Преоткриване на забравени ценности, възстановяване на жизнените връзки – природа - интелект, изучаване на добрите практики в Унгария, нови идеи в търсене на модерни отговори на проблемите днес, когато чувството за приближаващия край на света е все по-натрапчиво у градския човек, откъснат от природата. Това ще бъде тематичната насоченост на въпросите, включени в програмата на участниците в уъркшопа тази година.

Пожелаваме на Весела Пелова успешно участие на семинара!

Добавете коментар