В Столична библиотека ще бъде представен проектът "Старинна българска култура в полиетничен контекст "(фолклор, език и традиции на банатските българи във Войводина).

Разработван е в периода 2007-2010 г. с подкрепата на Фонд "Научни изследвания" на МОН от екип, включващ преподаватели от Факултета по славянски филологии на СУ и учени от Института за български език на БАН. Основната цел на проекта е събирането на автентични данни за езика и културата на банатските българи, потомци на
католиците, напуснали България през ХVІІ век.

Презентацията ще се проведе на 1 декември /сряда/ от 16.30 час в зала"Вяра" на Столична библиотека, пл.Славейков 4, ет.1

Повече по темата - след събитието.

Добавете коментар