Българите католици

Сравнително рядко излиза сериозно научно четиво, чиято тема са банатските българи. Затова особено ми е приятно да представя забележителния труд на младия учен Любомир Георгиев и книгата му "Българите католици в Трансилвания и Банат (ХVІІІ - първата половина на ХІХ в.)" . Премиерата й се състоя на 14 април от 16:00 часа в Националната библиотека. Организатор на събитието бе Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Интересът от страна на млади учени към нашата общност говори за все още недостатъчно изследваните архиви и големите възможности, които дава историческия материал в тази насока. Пожелаваме на Любомир Георгиев да продължава да изучава българите католици и да помага на всички ни в откриването и по-доброто познаване на собствената ни история.

Любомир Георгиев

Историята на емиграцията е неразделна част от цялостното минало на всеки народ. Католиците от Чипровския и Никополския край съставят ядрото на най-старата съхранена досега група български преселници. Емигрантите успяват да достигнат завидно място сред другите вери и народи в отдъддунавските области Трансилвания и Банат, без да изоставят своето българско име и самосъзнание. Заселниците превръщат думата българин в знак за достойнство и привилегировано положение. Тяхната общност има своите богати общини, притежаващи привилегии и самоуправление; своите зачитани от Рим висши духовници и признати от Виена благородници; своите църковни, благотворителни и училищни фондации.

Следователно темата за участта на българите от католическа вяра в тогавашните владения на Виена представлява една изключително интересна и важна част от проучването на миналото на нашия народ в неговия балкански и европейски контекст.

Монографията на Любомир Георгиев е опит в да се изследва цялостно историята на българите католици в Трансилвания и Банат от началото на ХVІІІ в. до средата на ХІХ в. Изградена е върху непроучен документален материал, издирен в София и във Виена, както и върху богата историографска основа. В текста се анализират особеностите на двете отдъддунавски области, формирането и състава на българските общини, църковното и просветното дело на нашите сънародници в техните предели.
Научен редактор на монографията е акад. Васил Гюзелев.

"Българите католици в Трансилвания и Банат (ХVІІІ - първата половина на ХІХ в.)" напълно отговаря на определението библиотечно издание. Авторът, работещ в Български исторически архив при Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, намира здрава подкрепа сред своите колеги. Текстът е обработен от издателството на Библиотеката и публикуван в нейната печатна база, а представянето е организирано от хората от отдел Библиотечна координация.

Книгата може да намерите по книжарниците, както и от автора. Търсете го в Народната библиотека и ще имате възможност да се запознаете с един наистина добър познавач на нашето минало.

Коментари  
#1 Guest 17-04-2010 23:26
Всяка книга за банатските българи е радостно събитие за нашата общност. Сериозното научно издание е от изключително значение за всички, които се стремим да осветим миналото на своите родове.
Отправям към автора моите благодарност и възхищение. Надявам се скоро да открия и да се сдобия с изданието.
Добавете коментар