Със съдействието на кмета на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков председателят на Дружеството на банатските българи в България - Фалмис Светлана Караджова имаше възможността да представи сборника "Банатските българи - преди и сега" в Стар Бешенов като част от празничните дни  и от официалното посещение за празника Двете недели от 14 до 16 август 2020 г. В делегацията заедно с кмета на Община Бяла Слатина Иво Цветков бяха кмета на с. Бърдарски геран Пламен Петков и Малинка Пенкова, секретар на Кметсво Бърдарски геран.

Гости на Община Стар Бешенов и радушно приети от кмета Боно Кукалан те успяха да бъдат поздравът от България в тежкото време на изолация по време на корона-кризата.