В Университет „Проф. д-р Асен Златаров“  в Бургас втора година се реализира научноизследователски проект на тема „Българската диаспора в Молдова, Унгария, Сърбия и Румъния – образователни проблеми и педагогически предизвикателства“. В началото на месец юли се появиха три книги на екипа, ръководен от проф. дпн Маргарита Терзиева:

- „Методически разработки върху фолклорни произведения на българската диаспора“ – студенти от докторанти разработват педагогически ситуации за детската градина и уроци за началното училище върху банатски и бесарабски народни приказки;

- Монографичната книга на Маргарита Терзиева „Българската диаспора в Молдова, Румъния, Сърбия и Унгария  – люлка на просвета, наука и култура“  с богат фактологичен материал за видни представители на българския етнос, родени и живели в гореизброените страни в различни хронологични периоди, които са се посветили на просветна дейност, на наука и книжовност, на благотворителност и други културни изяви. Сред тях са откроени делата на Рафаел Будур, Мария Векова-Телбизова, Франц Глас, Фердинанд Дечев, Антон Доброслав,  Стефан Дуньов,  Илия Карабенчов,  Иван Косилков, Леополд Косилков, Антон Лебанов, Йозу Рил, Карол Телбизов, Иван Узун, Еузебиус Ферменджин, Иван Ферменджин…;

- „Български духовни пространства“ – сборник с научни статии и студии – пряко свързани с образователните традиции на банатските българи са „Българското образование в многоезичното село Иваново, Сърбия“ (М. Терзиева, М. Фаркаш-Барати), „Специфика на възприемане на банатски народни приказки в предучилищна възраст“ (П.Вълчева), „Задълбочаване на екологическата компетентност в предучилищна възраст чрез банатските приказки“ (В. Велева).

Изданията са придружени от богат илюстративен материал, сред който се откриват снимки от Бърдарски геран. Изследователите имат и други публикации, в които акцентират върху духовното наследство на банатските българи – те са обнародвани в Русия и Сърбия.

Търсим Потомци

Родовата памет на банатските българи

Родовата памет на банатските българи Родовата памет на банатските българи

Разбери повече тук

Кулинарно

Традиционни банатски рецептиТрадиционни банатски рецепти

Виж тук рецептите на банатчаните