За да осъществиш нещата, които е определено да изпълниш на този свят, не се иска много. Само да повярваш и да тръгнеш. Сили ще ти бъдат дадени, хора ще ти бъдат пратени, средства за изпълнение на предначертаното ще се появят без усилия.
В научните среди интересът към общността на банатските българи никога не е замирал, макар на моменти да избуява покрай честване на годишнина или да замира кротко в периоди на осмисляне на наблюдаваното. Идеята да се предизвика отново интерес по темата бе продиктувана от нуждата да се създаде нов свод от научни материали за общността, който да дава на представителите й необходимите опори при изграждане на самосъзнанието, при самоопределянето и представянето пред другите.
 
 
Така на 9 октомври в Огледалната зала на Софийския университет се състоя представянето на сборника "Банатските българи - преди и сега" при голям интерес не само от научната гилдия, но и от студенти и почитатели.
 
Историята на този сборник започва в недалечната есен на 2017 г., когато по инициатива на Светлана Караджова, председател на Дружеството на банатските българи в България, е отправено предложение към Института по етнология и фолклористика към БАН и започват преговори за реализиране на научна конференция с тема "Банатските българи - преди и сега". Доц. д-р Петко Христов, тогавашния директор на Института, доц. д-р Валентина Васева и гл. ас. Галин Георгиев радушно приемат идеята и се нагърбват с организацията на този форум.
 
Изискването ни бе конференцията да е част от честването на 20-годишнината от създаването на концепцията "Фалмис" на 25 януари 2018 г. и въпреки краткия срок организаторите се справиха отлично. Привлечени бяха учени от различни институти на БАН, от различни университети и музеи, което разшири диапазона на докладите. Интересна особеност бе допускането на участници от общността, което целеше да покаже вътрешния поглед към проблемите.
 
На 26 януари 2018 г. в конферентната зала на Института по етнология и фолклористика към БАН се проведе конференцията, която предизвика нови запознанства, ползотворни разговори и дебати, бъдещи инициативи. Небивал интерес от историци, езиковеди, етнолози към темата, за която мислихме, че вече има сериозна заявка да е казано всичко, да е проучено и доказано. Докладите показаха, че има още неподозирани възможности за проучване, хоризонти и открития, които чакат да видят бял свят.
 
Една година и няколко месеца продължи къртовският труд на съставителя на сборника доц. д-р Валентина Васева и редакторите гл. ас. Галин Георгиев и Светлана Караджова по събиране на докладите, илюстрациите към тях, редакцията и всичко необходимо за превръщането на събраното в книжно тяло, с което да се влее свеж полъх в познанието не само на банатските българи, но и на всички, които имат интерес към колоритната малка общност.
 
На финалната права Светлана Караджова потърси помощта на Държавната агенция за българите в чужбина за финансиране на изданието. Книгата бе включена в издателската програма на Агенцията, което е особена привилегия, тъй като много малко от подаваните проекти попадат в селекцията за финансиране. Така от зимата до лятото на 2019 г. сборникът претърпя няколко четения, корекции, спорове, но накрая плодът на всички тези усилия е едно чудесно луксозно издание. Благодарим на ДАБЧ за подкрепата и за стилното книжно тяло, което привлича погледа.
 
Официалното представяне чакаше удобния момент. Мина лятото, затрупано с ангажименти и в топлата есен на 2019г., на 9 октомври, в Огледалната зала на Ректората на Софийския университет се събраха всички, които вложиха вдъхновение, труд, време, сили и упорство в реализацията на така чакания сборник.
 
 
Събитието бе открито от Лили Спасова от Държавната агенция за българите в чужбина. След нея официално приветстваха форума доц. д-р Петко Христов, и.д. директор на Етнографския институт и доц. д-р Георги Николов, зам. декан на Историческия факултет на Софийския университет.
 
 
 
 
Доц. д-р Йордан Колев от ДАБЧ сподели за дългогодишните връзки с общността на банатските българи и за подкрепата, която бе оказвана при издаване на сборниците "Родовата памет на банатските българи" в три тома и не малко други инициативи.
 
Светлана Караджова бе модератор на събитието след официалните поздрави. Тя разказа за идеята и пътя на осъществяването й, за целите на конференцията и книжното тяло, събрало труда от нея, както и за надеждите, които се възлагат на целия този процес.
 
 
Доц.д-р Валентина Васева, съставител на сборника, представи работата, която бе извършена за осъществяването на тази идея, разказа за трудностите в работата, за предимствата и недостатъците на вече готовия продукт, като благодари на всички, взели участие в реализирането му.
 
 
Доц. Любомир Георгиев от Държавна агенция "Архиви" с неподражаемия си стил представи пред публиката научната стойност на сборника като описа накратко приноса на всеки един от авторите в него. Любомир Георгиев е автор на изключително ценната за общността книга "Българите католици в Трансилвания и Банат - ХVІІІ - първата половина на Х-ІХ век" и за всички бе чест, че прие да даде своето мнение за събраните доклади и за цялостното издание.
 
 
Александър Лавров от Управителния съвет на Дружеството на банатските българи и автор в сборника сподели мисли относно своето участие в начинанието и благодари за допускането на трима представители на общността, които не са учени, да внесат друга нотка в строгия научен текст. Това са свидетелства, които превръщат изданието в изворов материал за нови проучвания.
 
Небивал интерес към книгата, много нови запознанства, планове за сътрудничество, надежда въпреки фактите за намаляване и асимилиране - всичко това изпълваше Огледалната зала и носеше емоция и радост.
 
Благодарим на фотографите ни Калина Борисова и Борис Борисов за чудесните снимки!
Дължим да отбележим, че снимката на корицата е дело на Борис Борисов и е кадър от годишния концерт на ансамбъл "Фалмис" на 25 януари 2019 г. под надслов "Фалмис и приятели".
 
Сборникът "Банатските българи - преди и сега" нямаше да се случи, ако не бяха многобройните приятели на "Фалмис". Управителният съвет на Дружеството им благодари от сърце!