Във връзка с 20-годишнината от създаването на Българското културно дружество „Трандафер“ на 30 ноември 2016 г. Държавната агенция за българите в чужбина удостои с най-високото си отличие Почетен медал „Иван Вазов” всеотдайният и безкористен родолюбец Никола Калапиш от с. Бело Блато, община Зренянин, АО Войводина, Сърбия, за особените му заслуги за съхраняване на българската култура и традиции в Сръбски Банат. Дружеството е удостоено с Почетният плакет на Държавната агенция за българите в чужбина.

Никола Калапиш е роден в с. Бело Блато на 23 септември 1939 г. Уважаван от своите съселяни (словаци, българи, унгарци и др.) Никола Калапиш е избран за кмет на селото през 1972 г. и го управлява до 1977 г. Загрижен е за запазване идентичността и традициите на банатските българи в Бело Блато, за възстановяване и активизиране на контактите между банатските българи, граждани на Сърбия, Румъния и България, с цялата българска общност в Сърбия и с майката родина България.

През 1996 г., по негова инициатива, в Бело Блато е създадено и регистрирано Българско културно дружество „Трандафер”. С това дружество се слага началото на възраждането на българските организации във Войводина. През 2001 г. са създадени Културно-просветно дружество на банатските българи павликяни „Иваново 1868”, с. Иваново, и Дружеството за български език, литература и култура в гр. Нови Сад; през 2011 г. Дружеството на банатските българи „Иваново – Банат”, с.Иваново, а през 2014 г. Гражданско сдружение на българите „Шопско оро” гр. Панчево.

Никола Калапиш е председател на БКД „Трандафер” от 1996 до 2006 г. Под неговото ръководство е създаден Фолклорен ансамбъл и най-значимата проява на дружеството, с участието на ДАБЧ, е създаването в Бело Блато на Българско неделно училище.

Дружеството е инициатор за провеждането на първата „Българиада” във Войводина, която през 2016 г. бе организирана за петнадесети път.