Снежана Петрова Карабенчева-Керн е родена през 1962 г. в с. Бърдарски геран. От 1992 год. е медицински лаборант в Университетската болница във Виена. Омъжена е от 2004 г., живее във Виена със семейството си, а една учебна година живеят в Малта. Дъщеря й Катерина-София е родена в Австрия  през 1996. От 2003 г. Катерина учи и в Българо-Австрийското училище за занимания в свободното време “Св. Св. Кирил и Методий “.
От 2004 г. Снежана Карабенчева-Керн е член на Управителния съвет/настоятелството / на училището. От ноември 2005 г. е негов председател.

Снежана Карабенчева-Керн

Ето какво ни разказва за Българо-Австрийското училище във Виена и за ролята му в опазване на българското самосъзнание на децата:

Българо-Австрийското училище във Виена

Училището към Българското посолство във Виена съществува до 1991, когато бълг. правителство прекратява командироването и заплащане на учителите в училищата зад граница . Тогава родителите на учениците, предимно служители на посолството и търговското представителство и на международни организации със седалище във Виена/ООН, ЮНЕСКО/, се решават да продължат съществуването му под формата на дружество с идеална цел и да осигурят така обучението по български език и литература, история и география на България, което освобождава от приравнителни изпити по тези предмети учениците при завръщането им в България.
За целта се използват учебниците и програмите на МОН, учителите с учителска правоспособност от България се назначават след конкурс. При редовно посещение и доказан успех, в края на учебната година учениците получават официално свидетелство, заверено в българското посолство, равноправно на българското свидетелство по изучаваните предмети...

 коледа 2009

С течение на годините се увеличава броят на учениците, става все по-разнообразен и съставът и произходът им. Все повече деца са родени и израстнали в чужбина, голям е броят и на децата с един небългарски родител. Все повече деца израстват в чуждоезикова среда и българското училище за тях е едиствена въззможност да говорят и пишат на български език, освен кратките ваканции в България или редките гостувания на баба и дядо в Австрия.

Променя се и отношението на Българската държава към тези храмове на българската просвета  в чужбина, от пренебрежително, незаинтересувано към официално признаване и подкрепяне.
Самите училища се борят години наред да бъдат признати от Българската държава.

От 2007 г. е факт Асоциацията на Българските училища в чужбина  /АБУЧ/ която обединява част от около 115-те  по света. Едно от първите и най-големите е това във Виена с над 100 деца от 1 до 12 клас.

От няколко години Австриийската държава поощрява изучаването на майчиния език, след време българският език ще може да бъде избиран като изпитен предмет за  матура.

българо-австрийско училище във Виена

Основен проблем при нарастващия брой ученици ще стане липсата на подходящи помещения. След първоначални трудности и бродения по кафенета и хотели преди 15 години един от посланиците се смилява и отпуска безплатно /заплащаме само режиийните/ двустаен  апартамент в посолския комплекс, който с доброволния труд на родители и учители се ремонтира и  адаптира за провеждане на учебните занятия.

Родителите заплащат обучението ежегодно, таксите зависят от броя на учениците в класовете и хонорарите на учителите, стремежът е размерът на таксата да не е пречка за записване.

Учебните занятия се провеждат един път седмично, следобяд, след задължителните учебни занятия в австрийските училища. За децата и родителите им това е едно допълнително задължение в претовареното ежедневие на големия град, но децата  с удоволствие се срещат с българските си приятели. Голяма е ролята  на родителите за овладяване на знанията, които децата придобиват в учелището. В рамките на 120 минути на седмица децата в нашето училище трябва да усвоят седмичния метериал по предмета, решаваща роля играят в този процес родителите, които жертват от свободното си  време в името на българския език, осъзнавайки значението на ограмотяването на децата на  езика на Родината и роднините.

Ежегодно Държавната Агенция за българите в чужбина провежда литературен конкурс “Стефан Гечев” и конкурс за рисунка за децата в училищата в чужбина, в които нашите ученици участват и получават винаги награди, което е най-доброто доказателство за това, че сме на правилен път.

Основни прояви на нашите ученици във Виена са традиционното Коледно тържество на началния курс, с програма и подаръци, както и ежегодното тържество за 24 май в Българския Културен институт “Дом Витгенщайн” с богата програма с участие на учениците от всички класове.

работилница за мартеници

Освен часовете по Български език и литература, история и география на България се провеждат и часове по музика в началния курс, организирана е и предучилищна група и  група по български народни танци.
В края на февруари провеждаме работилничка за мартенички, а за Деня на детето/през юни/ пикник с игри на Дунавския бряг.

link-ове

www.bulgarische-schule.at
www.abgschool.org
www.aba.government.bg
Добавете коментар