Книги

История на Бърдарски геран (немски)

Исторя на Бърдарски геран (немски)

Кратка История на Банатските Българи

Кратка История на Банатските Българи

Народни Песни на Банатските Българи

Народни Песни на Банатските Българи

За Българите

Dr. Vasken Kantardziev, Za balgarete

Za Balgarete

 

История на село Гостиля

История на село Гостиля

Евангелието на Свети Тома

Евангелието на Св. Тома

 

Пътевотидел за село Гостиля (1904)

Пътевотидел на Оряховска окололия (1904) глава 14 - село Гостиля

Молитвена Книга

Mulitvenu Knigce

 

 

Антон Лебанов - Избрана Поезия

 Anton Lebanov

Svetotu Pismo

 Книга първа 

SvetotuPismu

200 години у Баната

200 gudini u Banata

Svetotu Pismo

 Книга втора

SvetotuPismu

Нашата История 3

Нашата История - Първо Българско Царство

Nashta Iztoria - Parvotu balgarsku carstvu

Skulska Biblija

Franc Kristofcsak, Timisvar, 1936 g.

Skulska Biblija

Нашата История 4

Нашата История - падението на първото Българско Царство

Nashta Iztoria - Padenjetu na Parvotu balgarsku carstvu

Reda na Svetata Liturgija

Star Bisnov (trukvanu)

Reda na Svetata Liturgija

Нашата История 5

Нашата История - Второто Българско Царство

Nashta Iztoria - Drugotu balgarsku carstvu

Rimsci-katolicansci katekizmus

Franc Kristofcsak, Timisvar, 1926 g.

 Rimsci-katolicansci katekizmus

Отец Паисий

Отец Паисий - апостол на българската нация

Otec Paisij - apostol na balgarskata nacia

Bisnuvenete i tejnata carkva

Bisnuvenete i tejnata carkva

 

Учебник по История

Margareta Ivancov, Istorijata i tradicijite na balgarskotu malcinstvu ud Rumanija – ucebnic

Маргарета Иванчов, Историята и традициите на българското малцинство в Румъния - Учебник

Изторията и традициите на българското малцинство в румъния

Biblija i katacizmus za dicata

Biblija i katacizmus za dicata
Jan Vasilcin, Timisvar, 1991 g.

 

Duha na Balgarina

Zmej Gorjanin - Duha na Balgarina

Кратка История на Бърдарски геран

 Кратка История на Бърдарски геран от 1937г.

Кратка История 1стр.