Издаването на поредицата от досегашните три тома „Родовата памет на банатските българи” и засиленото общуване в интернет мрежата, събудиха носталгията и любопитството на доста банатски българи към по-далечното минало на техните родове. От цял свят те търсят за помощ Дружеството на банатските българи в България с надеждата да открият следите на своите предци. Има исторически изследвания, съдържащи отговор на голяма част от тези запитвания, но не всички интересуващи се имат достъп да ги ползват или пък могат да отделят необходимото време за да ги проучат и да извадят интересуващите ги данни.

Изходът е да се създаде база данни от документи с достъп на всички нуждаещи се от информация до нея. Това изисква много работа и време и може да се улесни и ускори, ако разполагащите с източници на такава информация я обработят и предложат на посетителите на нашите електронни страници.

Информацията за бежанците от Чипровско е съхранена в многобройни източници от различни автори и години на публикации. По-долу е събрана и любознателният читател и изследовател на родословието си с чипровски произход може да си направи бърза справка.

При съставянето на списъка най-широко са използвани изследванията на академик Любомир Милетич. Има допълнения и от други автори.

Фамилните имена са изписани по начина, както са намерени в източниците. Някои списъци на времето са писани на латински, други на поостарял днес немски език, а тези, които са ги правили, не са били наясно с фонетика на българския език и по тази причина едни и същи фамилни имена са изписвани по различни начини. Л. Милетич си е направил труда да предложи транскрипция в кирилица на някои, които е преценил за по-неясни, или да постави препинателни знаци, заострящи вниманието, и в този списък това е залегнало без всякаква промяна. Представени са всички намерени варианти на изписване.

Ако някой знае или намери и други източници с невключени тук фамилни имена, нека ги предложи в допълнение. Когато се съберат повече такива, авторът ще има грижата да ги допълни в списъка.

Голяма част от чипровските бежанци (около 200 семейства), отделили се от общата маса, са останали във Влашко и там са били асимилирани. Друга част, основно източно православни, са се завърнали през 1738 г. в Чипровско след амнистия. Четиристотин семейства, емигрирали под водачеството на Георги Пеячевич в Славония, напълно са се претопили в хърватското общество. Православни чипровчани, заселили се в Сент Ендре до Будапеща, са асимилирани от унгарците. Имената на чипровските бежанци от последните изброени групи не присъстват в този списък.

Фамилни имена на чипровски бежанци във Влашко, Седмиградско и Банат

 

А

 

Andrenin

 

Andrin

 

Б

 

Bablidiani(?Бабаджан)

 

Babemartin

Bakany

 

Бакчев

Baksit (Бакшич)

 

Bagcsik

Balkin

 

Balekatorics (Балекаторич?)

Бандин

 

Банчин

Bara

 

Barbirovich

Bardicskin

 

Бардичкин

Pardischkin (=Бардичкин )

 

Bibich

Bibichev (= Бибичев)

 

Bibichin (=Бибичин)

Pibicev(=Бибичев)

 

Boin

Borokoyn

 

Borokoojin

Bradicsin (=Брадичин)

 

Braczin

Brigin

 

Bugarim

Bukatarina

 

Bujuchlia

 

В

 

Valachus

 

Vassilko (Василков)

Vidovich

 

Визич

Vicenti

 

 

 

Г

 

Gabor

 

Gigenonin

Giugena Clara

 

Gipcsin

Gyuriscin

 

Gyurakoicsin

Gloimin (?)

 

Glupcsa (Глупча)

Gruin

 

Grossin (Грошин)

Гунгич

 

Guracokin (Гюракокин)

Gurakokin

 

Гьолгин

 

Д

 

Делин

 

Drecskin

Drechin

 

Dudin

Dundin

 

Дърводелин

 

З

 

Зекич

 

Златарина

 

Й

 

Jevina

 

Jochina (Йокина)

Jovanich

 

Jovanicsin

Jovecherin

 

Jovin (Йовин)

 

К

 

Kacsivera (Каживера)

 

Каликин

Калинин

 

Kalfin

Camputincsana (?)

 

Capetanovich

Capitanovich

 

Katalenin

Catalenin

 

Katalenik(Каталенич)

Capuscin

 

Katich

Kacsamag

 

Kacamagovig

Kajandschia

 

Kepin

Kifs (?Киш)

 

Knesebig (Кнежевич)

Knesevic

 

Kovachovich

Koyn

 

Choina (= Коина)

Koikin

 

Kojnuv

Kojoncsia

 

Кокелин

Kokin

 

Colocin (= Колочин)

Collecovis

 

Korolen

Korolin (=Королин)

 

Kosolejn (?)

Kosta

 

Kristina

Kujenschia

 

Kozokin

 

Л

 

Lazarova

 

Lalin

Latin

 

Lacskin

Levincski

 

Lilin

Lovancsin

 

Locsin

Лоцкин

 

Lujenin

Lukanin

 

 

 

М

 

Makicsin

 

Маликин

Mandalita

 

Mandin

Marin

 

Markakokin

Marcakokin

 

Markakoch(in)

Marcovin

 

Markulets

Marculit

 

Marufsa (?Маруш)

Матийович

 

Mattin

Menkin

 

Merkanov

Merfan

 

Milevojkin

Mittersin

 

Mitrekokin

Mitrov

 

Митрович

Mihailovich

 

Mondini

 

Н

 

Nanyin

 

Nanicsin

Nancin

 

Nasradin

Nencsin

 

Nestor

Nestorov

 

Nicolandi

Nistor

 

Novisich

Novkin

 

 

 

П

 

Pavletin

 

Pavlichanin

Pakisi (?Пакич)

 

Pasarlia

Pafsarlyn

 

Paulityan

Paulovich

 

Pellio

Pelkin

 

Perin

Pertrandi

 

Pestis

Petkov

 

Петрандин

Petretin

 

Petrikatin

Petripein

 

Petrovich

Пешин

 

Pessin (=Пешин)

Plavatin

 

Pojenieg

Polekotrictin

 

Потойкин

Prentic

 

Provisicich

Proikin

 

Puenich

Пуин

 

 

 

Р

 

Radulov

 

Rajko

Рачкина

 

Ribnicsian

Rogacskin (= Рогачкин)

 

Rotarul

 

С

 

Sabliar

 

Себин

Stepanus Sztana

 

Stanislavich

Stanoslavich

 

Stancsul

Stelilic (Стеелилич)

 

Stephanicich

Степанчин

 

Stoinick (= Стойнич)

Subotin

 

 

 

Т

 

Taernokin

 

Teapniseva (Тепнишева?)

Terin

 

Ternovshin (=Търновчин)

Tomegyanin

 

Томагьонова

Tuikin

 

Tupin

 

Ф

 

Foykin

 

Fontos

Франкович

 

Furin

 

Х

 

Herin

 

Hermann

Chistian

 

Heczin (Хечин?)

Huttin

 

 

 

Ц

 

Zavenin

 

Zalin

Zenin

 

Zekin (=Цекин)

Cherovenin (=Церовенин?)

 

Cillin

Zokin

 

 

 

Ч

 

Csaberin

 

Czengin

Cservenin

 

Tiprafcsan(=Кипровчан)

Chiobanovik (Чобанович)

 

Csoban

Csomin

 

 

 

Ш

 

Schedarum(?)

 

Scutar

Chopin (=Шопин)

 

 

 

Щ

 

Sztejelilin

 

 

 

Ю

 

Югович

 

Juliger (?)

Juligev (Юлиев)

 

Junachkin

 

Я

 

Jakin

 

Jamisini

Janich

 

Jarnovkin

24 март 2013 г.

 

Съставил: Александър Лавров

 

 

 

Коментари  
+1 #1 Dimitar Ivanov 29-03-2013 09:41
Lutskin sigurno e ot Lutskanov rod.
Добавете коментар