Taj useštem či ništa moža da namera, a to moži da nitu gji ima-unezi hurti, prez kujatu da si izkaža gulemotu smutevanji , strašnata buleva zarad idna nimilna, ubijstvena plesnica, dadina na ubraza na idno svetu, idinstvenu i veličanstvenu kulturnu blagu na banatsćite balgare palćene, kujetu i tejna majčin jazić.

U 2010 g. se-j napičetila idna kniga, kujatu s mlogucvetni sluva se isti da badi  ,,Bukvar i Čitanká”, a nad tuje ime sas sluvata na sv. Kiril i Metodij, se tvardi: ,,съвременен български език и български палкенски език”.

Sam imal iztarplenjitu i dubrata ole da prečeta, ud parvotu du setnotu sluvo,  sate 232 starni na toze ,,monument” (za žalus ni namervam druga hurta), prez kojtu se pravi za sram ne sam banatsćija jazić, no i celata balgarska lingvistika i ne u setin red sata balgarska kultura….

 

Ni ista siga da počna da nariždem gresći i himbeni raboti s detu ij palna taze ,,lada za smeti”… Po-lesnu bi mi blo da ubada makar idna dubra rabota za toze ,,trud”, no takoz ni sam sretil nikak.

Bi želil ud mlogjiete naučeni specijaliste na Balgarija, da se udsadat i da se alduvati, pa da zemat ,,na drebnu” taze ,,karikatura” i da si izkažat misejtite… S  tuj ni žela da namala autoriteta na nitu idin ud recenzentete i konsultantete  (zadosta mlogu), ama straj me-j či nikuj ud tej ne ni imal u rakata ,,knigata”, zastotu bi trebalu idnija ud tej da ja uništat kača profesijoniste, a drugjie i siga jos bi ja razganeli, spured gulemotu  ij puznavanji u sferata na tematikata na knigata, a i na samija balgarsći palcensći jazić.

Za avtorete sam tolkus: parvija ni gu puznavam ličnu, pa računa či mož  ja da puznava ,,balgarsćija  jazić” , ama palćensćija nikaće ni gu puznava, taj kaćetu nit az negu…. Drugjia gu znaja ličnu i znaja i tuj či toj ni znaj kujetu duma či znaj…  Bi blo dubre da se puštuva hurtata ,,sekuj s negvotu”.

Banatsćite balgare imat mlogu nuždi – i kulturni, i materijalni… šteta či D.A.B.C. ni se trud da varš neštu haznuvitu za teze rasipani pu sveta čeda balgarsći…

Mlogu bi mogalu da se ubažde još za toze ,,pruklet monument” za kulturata na banačenete. Osubitu či ni makar u setnija sahat nikuj ni vidi i ni razbire zlobnusta, utravata, mizerijata, kujatu se-j nagradila u listata na taze ,, ČITANKÁ”, negu još se ,,ORGANIZIRVOT” gulem  ,,PROZNIKUVONJETO” megju ,,SOTE” ,,POLCENE” ud pu ,,SVETO”.

No istenata si ustanva: ,,NO LOŽOTO  KROKOTA SA (SO) KOSI”

23.05 .2011 g.                                                  Gjuka Gergulov
 Star Bišnov

...............................................
За „Буквара”

Усещам, че няма да мога да намеря, а то може би и ги няма, онези думи, с които да изкажа големия смут, страшната мъка заради злобната, убийствена плесница върху лицето на святото, единствено и величествено културно богатство на банатските българи палкене, което е техният майчин език.

През 2010 г. излезе от печат една книга, която с многоцветни слова иска да бъде „Буквар и Читанка”, а над това име с буквите на свети Кирил и свети Методий се твърди: „съвременен български и български палкенски език”.

Имах търпението и добрата воля да прочета от първата до последната дума всичките 232 страници на този „монумент” (за жалост не мога да намеря друга дума), чрез който се прави за срам не само българският език, но и цялата българска лингвистика, и не на последно място, цялата българска култура...

Не искам сега да започна да изреждам грешките и фалшификатите, с които е пълен този „контейнер за смет”... По-лесно би ми било да посоча поне едно добро нещо за този „труд”, но такова нещо не срещнах изобщо.

Бих искал от многото учени специалисти на България да решат и да се жертват, като вземат „на дребно” тази „карикатура” и да си изкажат мислите. С това не искам да намаля авторитета на нито един от рецензентите и консултантите (доста много), но ме е страх, че никой от тях не е имал в ръката си „книгата”, защото би трябвало едни от тях да я унищожат като професионалисти, а други и сега все още биха я разгръщали, според голямото им познание в сферата на тематиката на книгата, а и на самия български палкенски език.

За авторите само толкова: първият не го познавам лично и предполагам, че може и да познава „българския език”, но палкенския никак не го познава – така както и аз него... Другият го познавам лично и знам, че той не знае това, което казва, че знае... Би било добре да се уважава изразът „всеки с неговото”.

Банатските българи имат много нужди – и културни, и материални... Беда е, че Държавната агенция за българите в чужбина не се старае да прави нещо полезно за тези разсипани по света чеда български.

Много би могло да се каже още относно този „проклет монумент” за културата на баначенете. Особено, че дори в последния час никой не вижда и не разбира злобата, отровата, мизерията, които са проникнали в страниците на тази „ЧИТАНКА”, ами още и „ОРГАНИЗИРВОТ” голямо „ПРОЗНИКУВАНЕТО” между „СОТЕ ПОЛКЕНЕ”  по „СВЕТО”.

Но истината си остава: „НО ЛОЖОТО КРОКОТА СА (СО) КОСИ” (прочитът е според правилата, определени в „Буквар и Читанка”, С.2010)

23 май 2011 г.
Стар Бешенов

 

 

 

 

Коментари  
+3 #1 Guest 01-06-2011 16:24
По-силни слова за този Буквар не може да се кажат и е добре, че излизат изпод перото на изявен банатски интелектуалец, който десетки години е подържал своята и на другите банатски българи национален дух именно със словесни творения. Финалът е със страшно въздействие! Прекланям се пред гражданската съвест, патриотизма и публицистичния талант на Гюка Гергулов!
Добавете коментар