Новини свързани с банатските българи

Представители на банатските българи на семинар в Унгария

  Унгария

 От 1 до 6 август Весела Пелова, историк, и студентката Мария-Тереза Цветанова от Дружеството на банатските българи в България взеха участие в католически семинар. За темите на семинара и важните проблеми, които обсъждани разказва участниците в събитието. Обменили опит с нови приятели от седем държави в Европа, те ще подпомогнат развитието на общността ни с познанията и идеите, които бяха породени.
 
Проблемите в постсоциалистическите страни по отношение на селото и селското стопанство 20 години след промените в Централна и Източна Европа бяха в центъра на на международния семинар “Etwas Gutes am Ende der Welt”, който се проведе в Унгария, в началото на месец август. Деформациите в икономическото развитие в следствие от индустриализацията в рамките на СИВ, с оглед интересите на бившия социалистически лагер, а не на индивидуалните особености и потребности на отделните страни и пагубното й отражение върху селскостопанските региони, са еднакви в отделните страни от бившия социалистически лагер, но са изразени в различна степен.

Даренията за третия том на "Родовата памет" не спират

Макар и с по-бавни темпове, даренията за третия том на поредицата "Родовата памет на банатските българи" продължават да се трупат. През юли и началото на август постъпиха следните суми:

Дарение от група банатски българи от Враца - 20 лв.

Дарение от Ана Стефанова Първанова от София, родена в Бърдарски геран - 50 лв.

Дарение от Симеон Русинов от Плевен, роден в Асеново - 50 лв.

Към момента в сметката на Дружеството има 772, 44 лв.

Дарения за третия том на "Родовата памет"

В края на месец юни в банковата сметка на Дружеството на банатските българи в България постъпиха нови дарения за издаването на третия том от поредицата "Родовата памет на банатските българи".

Сърдечно благодарим на асеновчаните Емил Делин, който дари 50 лв., и на Мария и Петър Иванови, дарили също 50 лв., за да подпомогнат общото начинание.

Дано жертвата им да предизвика и други спомоществатели, за да можем в края на 2011 г. да държим в ръцете си новото издание.

Работна среща

На 15 юни 2011 г. по инициатива на Държавната агенция за българите в чужбина в София, на бул Дондуков 2А, се състоя среща на Росен Иванов, председател на ДАБЧ, и Светлана Караджова, председател на Дружеството на банатските българи в България.

Обсъдиха се текущи въпроси от работата на ДАБЧ и общността на банатските българи и по възловите въпроси беше постигнато принципно съгласие. В срещата взеха участие още Александър Лавров от страна на Дружеството и Йордан Колев от страна ДАБЧ.

Декларация от КУД "Иваново-1868" относно "Буквара"

Kulturnu Umetničku  Društvu
Na Banatsćite Balgare – Palćene
“IVANOVO-1868”

Dože Derda br.62
Ivanovo
R.Srbija

ДО ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

ДЕКЛАРАЦИЯ на КУД „Иваново-1868" относно
„Буквар и Читанка. Съвременен български език и български палкенски език",
София 2010

Ние, членовете на КУД „Иваново-1868", като изразяваме почитта си към Държавната агенция за българите в чужбина за подкрепата и помощта през годините, както и благодарността и обичта към България, представяме в тази декларация мотивите си за неприемането на издадения с помощта на ДАБЧ учебник „Буквар и Читанка. Съвременен български език и български палкенски език" София 2010, съставен от Огнян Цветков и Аугустин Калапиш, който е акт на незачитане на съществуването ни като организация. На 10 юни 2011 г. чествахме 10 години от основаването на КУД „Иваново-1868" и за жалост преживяваме тази годишнина в трудната ситуация, в която сме поставени в този момент. Банатските българи, обединени от КУД, и доказали през всички тези години, че могат и искат да работят за каузата на българите в Иваново и в Сърбия, сега са изолирани и под силен натиск.

На 10 юни КУД „Иваново 1868” отпразнува 10-годишен юбилей

Иваново 4

Идеята за дружество се ражда на международна среща на банатските българи през 2000 година, когато са набелязани и основните му цели – опазване на традициите, езика и културата на предците. През 2001 е утвърден и статутът на Културното дружество. Избрано е и ръководство с председател Стоян Василчин.