Новини свързани с банатските българи

Dustojnu spumenuvanji za gulemija sin na banatsćite balgare Prof.dr. Karol Telbizov (1915-1994)

 Телбизов 1

 

На 25 септември в Стар Бешенов бе открит бюст-паметник на Карол Телбизов - човекът, на когото банатските българи дължат голяма част от твоята известност. Инициативата е на Културната фондация "PG 33". Представяме и част от докладите на конференцията, състояла се след церемонията по откриването.
 
Повече снимки ще намерите тук. 
 
Bišnuvenete pu inicijativata, i prez truda na kulturnata fundacija ,,PG 33” , sa imali prelegata da zamati del na 25 sept 2011 g. na idin izvanredin praznić, idinstven u celata dalgjugudisna istorija pu teze mesta: udkrivanjetu na busta na pručutija banatčenin prof. dr. Karol Telbizov i simpozium ,,Prof. Karol Telbizov, predstavitelna ličnus za kulturata na banatsćite balgare palćene”.

Фотографска изложба обедини банатската общност

Изложбата „Моят поглед към традицията”, показана на 5 септември в една от залите на Народно читалище „Съединение-1923” – с.Бърдарски геран, показва различния и уникален свят на банатската българска общност с нейните делници и празници. Втората част ще се състои по време на Фестивала Фършанги на 18 и 19 февруари 2012 г.

Изложбата се осъществи по проекта “Работилница „От „Имало едно време” до Network”, по програма „Живо наследство” на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, с финансовата помощ на Фондация „Америка за България”.

В първото й издание участваха фотоси на Александър Живков, Мария Пенкова, Петя Бобойчева, Златка Генова, Валери Лазаров и Светлана Караджова.

Представители на банатските българи на семинар в Унгария

  Унгария

 От 1 до 6 август Весела Пелова, историк, и студентката Мария-Тереза Цветанова от Дружеството на банатските българи в България взеха участие в католически семинар. За темите на семинара и важните проблеми, които обсъждани разказва участниците в събитието. Обменили опит с нови приятели от седем държави в Европа, те ще подпомогнат развитието на общността ни с познанията и идеите, които бяха породени.
 
Проблемите в постсоциалистическите страни по отношение на селото и селското стопанство 20 години след промените в Централна и Източна Европа бяха в центъра на на международния семинар “Etwas Gutes am Ende der Welt”, който се проведе в Унгария, в началото на месец август. Деформациите в икономическото развитие в следствие от индустриализацията в рамките на СИВ, с оглед интересите на бившия социалистически лагер, а не на индивидуалните особености и потребности на отделните страни и пагубното й отражение върху селскостопанските региони, са еднакви в отделните страни от бившия социалистически лагер, но са изразени в различна степен.

Даренията за третия том на "Родовата памет" не спират

Макар и с по-бавни темпове, даренията за третия том на поредицата "Родовата памет на банатските българи" продължават да се трупат. През юли и началото на август постъпиха следните суми:

Дарение от група банатски българи от Враца - 20 лв.

Дарение от Ана Стефанова Първанова от София, родена в Бърдарски геран - 50 лв.

Дарение от Симеон Русинов от Плевен, роден в Асеново - 50 лв.

Към момента в сметката на Дружеството има 772, 44 лв.

Дарения за третия том на "Родовата памет"

В края на месец юни в банковата сметка на Дружеството на банатските българи в България постъпиха нови дарения за издаването на третия том от поредицата "Родовата памет на банатските българи".

Сърдечно благодарим на асеновчаните Емил Делин, който дари 50 лв., и на Мария и Петър Иванови, дарили също 50 лв., за да подпомогнат общото начинание.

Дано жертвата им да предизвика и други спомоществатели, за да можем в края на 2011 г. да държим в ръцете си новото издание.

Работна среща

На 15 юни 2011 г. по инициатива на Държавната агенция за българите в чужбина в София, на бул Дондуков 2А, се състоя среща на Росен Иванов, председател на ДАБЧ, и Светлана Караджова, председател на Дружеството на банатските българи в България.

Обсъдиха се текущи въпроси от работата на ДАБЧ и общността на банатските българи и по възловите въпроси беше постигнато принципно съгласие. В срещата взеха участие още Александър Лавров от страна на Дружеството и Йордан Колев от страна ДАБЧ.