Yako Ronkov

Бишновският международен фестивал е създаден през 2004 г., за да можем да си спомним за нашите „будители”, които през времето са държали, или все още държат, будни културата, традицията и обичаите на банатските българи.

Наречен е „Яко Ронков”, защото учителя  Ронков е един от най-сърцатите личности в историята на банатските българи. Той създава през юбилейната 1938 г. мъжкия хор, който днес гордо носи неговото име. Един от първите банатски българи, който получава награда на този фестивал е учителя Яни Братилов, който бил ученик на дядо Яко и ръководил хора повече от 40 години. Последното излизане на сцена на стария хор, под ръководството на Яни Братилов е през 2004 г. Оттогава хорът се обогати с млади членове и в момента е с ръководител Елена Дойчева Драгомир.

Успоредно с тази дейност учителят Яко Ронков поставя началото на театрална трупа, за чийто нужди е писал пиеси, свързани с живота на палкенете; събира в пет малки книжки нашата история; написва множество разкази, в които описва истински случки с палкенете от Бишнов, от Винга или от „старото гнездо”. Член е на редакцията на „Банатски български гласник” и издава албума за юбилейната 1938 г., а най-вече е учител дълги години в училищата в Стар Бешенов и Винга.
Това са само част от всичко, което е направил Яко Ронков и което ни накара да кръстим фестивала на неговото име.

И за да можем да кажем наистина, че това е „фестивал”, всяка година каним да участват фолклорни състави от другите националности, които живеят в Банат и заедно с тях да зарадваме бишновенете с невероятен концерт.

Тази година на 23 ноември се проведе петото издание на фестивала. Всеки път един или двама човека получават специална награда за тяхната дейност: учителите Неди Тамаш; Катаринка Гуран (за доброто възпитание на децата по време на училищните им години); учителката по музика Марийка Гергулов, (която заедно с Яни Братилов държали будни песните и танците на банатските българи по времето на комунизма, когато това е било забранено); Рашу Чокань, който бие тъпана из селото и така съобщава на хората новините (трябва да спомена, че вече в много малко села в Банат се е запазил този обичай); двете внучки на Яко Ронков – Франушка и Санда.

Специална награда получи и Матей Зърнеску, за думите, които е написал баща му, докато бил войник. В писмо той утешава любимата си, която останала да го чака, докато отслужи военната си служба, да не се притеснява за него, защото са трима палкене заедно в казармата – той (Гъргул Влаха), Петър Швабата и Йозко Маджерина. Сигурно ще ви се стори странно защо той е получил награда, но знайте, че Матей се счита за палкенин, а баща му бил един от най-добрите майстори дърводелци в Бишнов и, както видяхме от писмото, също се числял към палкенете.

На всяко едно издание на фестивала взимат участие фолклорните състави от Винга, Бречкя, Дета, Дента и се надяваме другата година да имаме гости от Иваново и Бърдарски геран.

Повече снимки можете да намерите в web album благодарение на Ник Марков от Тимишоара - http://picasaweb.google.com/nickmarkov/FestivalaJakuRonkovStarBisnov23112008#5273642036949676850

 
Добавете коментар